Tankar om försvarsreformen och Nylands brigad

Reformen ger fokus

Försvarsmakten står inför svåra utmaningar även om den ekonomiska recessionen är avtagande. Försvarets verksamhetsanslag år 2015 kommer att vara 250 miljoner euro mindre än idag. Personalen står inför en nettominskning av 2100 årsverken, av vilka 865 inte kan lösas på annat sätt än med uppsägningar. Försvarsmaterielens prisstegringar fortsätter utgöra ett hot för våra utvecklingsprogram och materielanskaffningar.

Nedskärningarna som den statliga ekonomin framtvingar är av utgör stora utmaningar. Däremot är vår försvarsreform en positiv utveckling – försvaret kommer att, i en allt större utsträckning och betydligt kraftigare än hittills, fokusera på de operativa förmågorna och den stödverksamhet som direkt tjänar dessa.

Militärt kunnande, sammanhållning, framåtanda.

Detta måste oundvikligen ske på bekostnad av den övriga verksamheten. Vill vi granska detta med sunt förnuft och ta emot utmaningen, så är den positiva följden att vi blir mera målstyrda och fokuserade. Från en fri självstyrdhet går försvaret tillbaka till en noggrant kontrollerad, målorienterad verksamhet med ledarskap i centrum.

Vår försvarsreform kommer att kräva betydande insatser och stora uppoffringar innan 2015. De administrativa sparåtgärderna, som våra högsta chefer frivilligt påbörjat – istället för att bli påtvingade dem uppifrån – kommer att fortsätta. Möjligheter att skära på dyr och olönsam verksamhet kommer fortsättningsvis att sökas även utanför de helheter som presenterats i försvarsreformen. Sparåtgärdernas syfte är att säkra kärnverksamhetens volym och kvalitet. När vi själva valt att spara så får vi också själva dra nyttan; varje sparad euro kan direkt riktas till krigsövningsdygn och de värnpliktigas uppehälle. Fokus ska vara på kärnverksamheten. För oss betyder det utbildningen av de värnpliktiga till krigsförband.

Bild på landstigningsövning
Landstigning. Foto: Nylands Brigad.

Enkelt motto, starka värden

Brigaden har inga problem i detta avseende. I en av Europas kostnadseffektivaste försvarsmakter är brigaden ett kostnadseffektivt förband. Vår personal nyttjas till en hög grad på fältet och vi är sparsamma i stödfunktioner både avseende årsverken och anslag. Talen 5-1-1 beskriver vår effektivitet väl; fem procent av hela förvarets trupproduktion; med lite över en procent av årsverken; till ett pris av under en procent av utgifterna.

Vår vision är klar: Brigaden är ett aktivt och utvecklingsvilligt amfibieinriktat förband inom marinen som utbildar slagkraftiga trupper avsedda för strid i kustområdet. Visionen förvekligas i den dagliga tjänsten med en tydlig mission: Vi uppmuntrar chefer att ta initiativ och att ta ansvar; vi ger en trygg, saklig och tuff utbildning; vi är alltid redo för insatser i kris och i stöd till samhället.

Vår vision och mission får sin drivkraft från vårt motto militärt kunnande, sammanhållning, framåtanda. Vårt motto utgör samtidigt våra enkla och kraftiga värden. Militärt kunnande betyder att vi är yrkeskunniga i det vi gör. Vi vill utveckla oss själva för att möta de krav som utvecklingen ställer på oss. Vi tar gärna del av andras yrkeskunskap för att lära oss och bli bättre samtidigt som vi lika gärna delar med av vår yrkeskunskap för att hela försvaret skall bli bättre. Sammanhållning betyder att vi stöder och hjälper varandra och är lojala. Vi förstår att vi är starkast tillsammans. Vi samarbetar med varandra för att vara bra. Framåtanda betyder att vi strävar till att utvecklas och att hela tiden bli bättre. Vi nöjer oss inte med medelmåttighet. Vi antar nya utmaningar och ställer höga krav och målsättningar för oss själva. Vi ser in i framtiden för att idag leda och utbilda soldater som kan lösa morgondagens utmaningar.

5 % av hela försvarets trupproduktion; med lite över 1 % av årsverken; till ett pris av under 1 % av utgifterna.

Vi förverkligar redan idag målbilden av en effektiv försvarsmakt, en soiva peli, som många andra har som målsättning. Vi är uteslutande fokuserade på vår kärnverksamhet, att utbilda krigare; ”fell men for fell deeds”. Vår oböjlighet när det gäller att utbilda tuffa krigare håller oss i rätt spår och ger oss enkla, tydliga och detaljerade målbilder. Vår anpassningsförmåga förbereder oss för alla tänkbara förändringar. Vi kan verka på land och till sjöss i alla skeden av de flesta tänkbara kriser.

Marininfanteriförband har alltid kännetecknats av en förmåga att anpassa sig till omständigheterna, vare det terräng, väder, strid mot fiende eller insats för fred. Vi kan effektivt verka inom alla försvarsmaktens uppgiftsområden och i alla typer av insatser. Denna styrka är inte förankrad i en plats utan bärs av truppförbandets soldater och civila, vart de än går, både i tjänst och i vardagen. Vår sammanhållning ökar vårt militära kunnande och fostrar framåtanda. Därför är det rätt att i dessa svåra tider mest värna om vår gemenskap.


Publicerad i Fanbäraren nr 4 december 2012. Årgång 72. ISSN 0358-1268.

En reaktion på ”Tankar om försvarsreformen och Nylands brigad

Kommentera | Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s