Om mig


Jag är en finsk officer, född i Åbo. Jag gjorde min beväringstjänst vid Nylands brigad 1996–97 och inledde mina officerstudier 1997. Jag har under 24 år tjänstgjort i vid Björneborgs brigad, Nylands brigad, Marinens materielverk, Försvarsmaktens logistikverk och avlagt stabsofficerskurs och studier i militärteknik samt försvarsekonomi vid Försvarshögskolan.

Nuförtiden är jag i reserven och jobbar som digital chef på reklambyrån Grundlage.

Mina intressen utöver samhället, det militära och allt digitalt är idrottsliga och jag är aktiv inom handboll, även om jag redan lag spelskorna på hyllan.

Mvh,

//James