Om mig

Jag är en finsk officer, född i Åbo. Jag gjorde min beväringstjänst vid Nylands brigad 1996–97 och inledde mina officerstudier 1997. Jag har under 24 år tjänstgjort i vid Björneborgs brigad, Nylands brigad, Marinens materielverk, Försvarsmaktens logistikverk och avlagt stabsofficerskurs och studier i militärteknik samt försvarsekonomi vid Försvarshögskolan.

Nuförtiden är jag i reserven sedan året 2020.

Mina intressen utöver samhället, det militära och allt digitalt är idrottsliga och jag är aktiv inom handboll, även om jag redan lag spelskorna på hyllan.

Mvh,

//James