Om mig


Jag är en finsk officer, född i Åbo. Jag gjorde min beväringstjänst vid Nylands brigad 1996–97 och inledde mina officerstudier 1997 och utexaminerades som officer den 4 juni 2001. Jag har tjänstgjort i vid Björneborgs brigad, Nylands brigad, Marinens materielverk och avlagt stabsofficerskurs och studier i militärteknik och försvarsekonomi vid Försvarshögskolan. Nu tjänstgör jag vid Försvarsmaktens logistikverk i Åbo.

Mina intressen utöver militärteknik och säkerhetspolitik är idrottsliga och jag är en aktiv handbollsspelare. Förutom handboll gillar jag militärfemkamp, marintrekamp, triathlon, cykling och allehanda fysiska utmaningar. Handbollshjärtat är dock störst.

//James Mashiri