Tarkoitus | Syfte

Tällä sivulla Janne ”Rysky” Riiheläinen ja minä seuraaamme yhtä merkittävää turvallisuuspoliittista tapahtumaa lähialueillamme

Olemme liikkeellä suomalaisen turvallisuuspolitiikan asioissa. Olemme kumpikin turvallisuuspolitiikan intohimoisia harrastajia, vaikka lähestymme asioita hyvinkin eri näkökulmista. Kumpikin meistä on vakuuttunut siitä, että nyt tarvitaan avarakatseista keskustelua ja ankaraa pohdintaa, jotta löydämme Suomelle oikean suunnan

Tammikuun puolessa välissä järjestetään Ruotsin Sälenissä perinteinen turvallisuus- ja puolustuspolitinen seminaari Rikskonferensen. Tänä vuonna puhumassa on myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Monin tavoin toisiinsa sidottuina olevien Suomen että Ruotsin kummankin etsiessä ratkaisuja, on tuleva tapahtuma poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Siksi haluamme raportoida siitä mahdollisimman tarkkaan, antaen näin eväitä valistuneen kansalaiskeskustelun syntymiselle tukemaan päätöksentekoa.

På den här sidan följer Janne ”Rysky” Riiheläinen och jag upp Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, dit Republikens president deltar i år.

Vi är först och främst ute i den finska säkerhetspolitikens intresse. Säkerhetspolitik är vårt särintresse med passion, även om våra infallsvinklar varierar stort. Vi är båda övertygade om att det nu krävs öppen debatt och grundlig fundering, för att hitta rätt vägval för Finland i en föränderlig värld.

Den kommande konferensen är särskilt intressant, då både Sverige och Finland – på många sätt bundna till varandra &ndash söker nya säkerhetslösningar. Därför vill vi rapportera om det så bra som möjligt, och bidra till en upplyst medborgardebatt till stöd för beslutsfattande.

Painopiste on tällä kertaa suomenkielisen sisällön tuottamisessa. Ruotsinkieliset käännökset tulevat jäljessä. Linkitämme seminaariin ja sitä valvovaan mediaan ja muihin lähteisiin. Emme päivystä koneen äärellä 24/7, joten tiettyä viivettä esintyy – reaaliajassa voit seurata Twitterin hashtägiä #fofrk ja järjestäjän tiliä @FolkochForsvar. Molemmat löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta (mobiilisivuilla alempana). Toivottavasti myös Tasavallan presidentin kanslian Twitter-tili on aktiivinen tapahtuman aikana.

Yläpalkin valikosta löydät valinnan #fofrk (Sälen). Sen alle olemme koonnet kaikki sivut. Sininen pystypalkki osoittaa suomenkielistä sisältöä, keltainen on ”samma på svenska”. Oikealla löydät twitterstriimit, linkkejä ja muuta ulkoa haettua.

Tyngdpunkten ligger denna gång på produktionen av finskspråkigt innehåll. De svenska översättningarna kommer efter hand. Då eftersom konferensen går på svenska, så är största delen av materialet vi länkar till ändå svenskt. Vi länkar till Rikskonferensen, och media och övriga källor som bevakar händelsen. Vi sitter vid datorn 24/7, så ett visst dröjsmål förekommer. Vill Du ha löpande bevakning så hänvisar vi till Twitter hashtaggen #fofrk och arrangörens konto @FolkochForsvar. Dom har vi hämtat in här till höger i balken (längre ner på mobilsidorna). Vi hoppas även att Republikens presidents kansli har ett aktivt (och tvåspråkigt!) Twitter-konto under händelsen.

I menyn uppe hittar du valet #fofrk (Sälen). Under den samlar vi alla sidor. Blå balk indikerar finsk text, gul balk svensk. Till höger finns twitterströmmar, länkar och annat inhämtat.

Tasavallan presidentin osuus alkaa sunnuntaina 12. tammikuuta kello 13.30 Ruotsin aikaa. TP on puhevuorossa heti Ruotsin pääministeri Reinfeldtin jälkeen. Ohjelmaote alla.

Republikens presidents anförande börjar på söndagen den 12. januari klockan 13.30 svensk tid, när RP har talan direkt efter Sveriges statsminister. Programutdrag nedan

Sunnuntai 12 tammikuu | Söndag 12 januari
13:30 Omvärlden och Finlands prioriteringar (inkl. 20 min frågor)Sauli Niinistö, Finlands president
14:10 Gemensam diskussion och frågestund
Sauli Niinistö och Fredrik Reinfeldt