Hedersomnämnanden (Prisutdelning, del 2)

I mitt förra inlägg publicerade jag en personlig säkerhetspolitisk topplista. Jag ska inte avslöja metoder bakom valen, men det stod klart redan en bit in i processen, att flere hade varit förtjänta av beröm. Därför följer ännu hedersomnämnanden till dem som var nära toppen med fina bragder. Vissa är delade på två, då den ena inte kunde ha fått äran utan den andra. Ingen särskild rangordning på listan nedan.


Oscar Jonsson och Johan Wiktorin

Oscar och Johan tog Nato-debatten fram på ett fint sätt genom att diskutera det per old school korrespondens. Bägge herrarnas bloggar är alltid mycket läsvärda och KKrVA tycks vara en av de få aktörerna som bjuder på en verkligen seriös debatt och läsning om den svenska (och ibland även finska) försvarsfrågan. Nato-breven visar också hur bloggare kan samarbeta och länka sina resurser för att få större slagkraft. På meritlistan finns även fiktion, nämligen följetongen Korridoren till Kaliningrad , som Johan Wiktorin skrev. Nu finns en bearbetad upplaga i tryck och kan beställas här. Tyvärr har följetongen iom trycket nu raderats från bloggen, vilket resulterar i en mini-Darwin. De flesta av oss hade nog köpt boken ändå, isht om den hade varit i pocket med snyggt omslag. Anyway, hedersomnämnandet är självklart.

Länkar till Nato-breven här om Du missat dom.


Utrikesministeriet

Myndigheten har under årets gång effektivt hjälpt nödställda finländare utomlands. Ministeriet varit superbra på att kommunicera både traditionellt och digitalt – på webben, i sociala medier och med pressmeddelanden. Och sen kan ju ministeriet även hålla hemligheter.
Ibland blir det lite virrvarr, då ministeriet har ganska många talespersoner. Det saknas liksom tydlighet. Det aktiva uppträdandet i sociala medier och äkta växelverkan (ja, dom svarar) med medborgarna ger UM ett hedersomnämnande.

Nedan länkar till ministeriet i digitala medier.


Ofog och Wiseman

Ofog är det ”antimilitaristiska nätverket” som avslöjade Wiseman, majoren Carl Bergqvist. Allt for fel här. Analys och grunder för aktion, beslutad avsikt, önskad verkan. Men hedersomnämnandet får Ofog dela bara på basen av skapad effekt. Ofog gjorde Wiseman odödlig och legendarisk. Wiseman hanterade ”krisen” fint. Gilla läget och samtidigt på en kort tid med militär precision starta en ”motkampanj” med personliga intervjuer, svar och vänners debattartiklar, som helt nollade Ofog. Delat hedersomnämnande går 98-procentigt till Wiseman, resterna lämnas till de nyttiga idioterna på Ofog.

Nedan utvalda plock kring händelsen, om du av någon anledning missat den.


Republikens president Sauli Niinistö

Presidenten inledde året med att ta grepp om försvars- och utrikespolitiken, dvs det ledarskap han enligt lag har. Från 2012 kommer vi ihåg presidentens replik till generalen Nikolai Makarov efter hans tal vid Helsingfors universitet. Med avstamp i rikskonferensen 2013 i Sälen tog han också iniativet att ordna Gullranda-diskussionerna, något som kallades Finlands motsvarighet till Sälen. Nå, inte blev det riktigt så, men trots det en öppenhet kring säkerhetspolitik som inte tidigare skådats. Produkter från denna konferens (papers) lovades, men inget har ännu producerats, därav orsaken till placeringen utanför topplistan. Mera evenemang i stil med Sälen lär det bli när presidenten besöker Rikskonferensen 2014 på söndagen den 12 januari. Det kan Du följa med på mina Sälensidor.


#JagStödjerWiseman (sama suomeksi)

På svenska här.

Ruotsalainen antimilitaristinen verkosto Ofog paljasti ruotsalaisen turvallisuuspoliittisen bloggaajan Wisemanin henkilöllisyyden.

gripen_cobra_hmd

”Carl Bergqvist, joka palvelee F21:ssä Luulajassa majurina on Wiseman.”

Antimilitaristinen verkosto Ofog

Ofog perustelee valintaansa näin: ”Wisemanilla on ‘ainutlaatuinen valta-asema puolustuskeskustelussa’. Ratkaisevaa avoimelle ja demokraattiselle yhteiskunnalle on, että valtaa [käyttävät] ihmiset voidaan tarkastaa ja asettaa vastuuseen teoistaan ja lausumisistaan.

Torjun tämän perustelun. Ofog ei voi viitata ‘avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan‘ ja samalla loukata sananvapautta (=Wisemanin oikeutta esiintyä julkisessa keskustelussa yksityishenkilönä ja pseudonyymilllä ) sekä heikentää luottamusta tietojenantamisoikeuteen, selvityskieltoon (efterforskningsförbud), kostotoimien kieltoon (repressalieförbud) ja lähdesuojaan (=me selvitämme henkilöllisyytesi ja käytämme tietoa miten haluamme). Ofogin toiminta ei ole demokratialla perusteltavissa ja iskee ironisesti juuri siihen toimintavapauteen, jonka verkosto itse saa mainituista perusoikeuksista. Omaa oksaa sahattiin…

Ruotsin puolustusvoimien viestintäpäällikkö Erik Lagersten osoitti voimakkaan tukensa majuri Bergqvistille, painottaen demokratian perusarvoja ja edellä mainittuja perusoikeuksia.

Puhun intohimoisesti ja kateudella ruotsalaisten perusoikeuksista, koska meillä Suomessa ei ole yhtä laajoja oikeuksia. Sananvapaus asuu meilläkin, mutta esimerkiksi tietojenatamisoikeutta ei lainsäädäntömme tunne, eikä myöskään niitä suojamekanismeja (kieltoja), joita siitä loogisesti seuraa. Suomessa oikeus antaa tietoja on rajatummin suojattua lähdesuojalla laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (16 §).

Suomessa sanavapauden rajat – ja rajojen asettajat – ovat siten harvinaisen selviä, että useimmiten niitä asettaa viranomainen lain sijaan(!) Epäselvää monille virkamiehille lienee oikeus esiintyä yksityishenkilönä pseudonyymillä. Sosiaalisen median aktiivisimman valtiotoimijamme, ulkoministeriön kanta tähän on salliva, kun puolestaan puolustusministeriö ja puolustusvoimat kehottavat toisin. Poliisilla lienee ollut eniten näitä tapauksia eri asteisissa hallinto-oikeuksissa, mutta silti ei linja sielläkään ole ihan selvä. Monet virkamiehet valitsevat kuitenkin esiintyä anonyymisti julkisessa keskustelussa, koska omalla nimellä esiintyminen ei uranäkökulmasta ole viisasta, varsinkin jos kritiikkiin taipuvainen ääni löytyy vähääkään alempana organisaatiosta.

Post scriptum -lisäys: Vuoden ruusu menee ulkoministeriölle, joka kaikessa toiminnassaan on valtakunnan selkein, aktiivisin ja vuorovaikutteisin ministeriötason viestijä. Hats off!

Omalta osaltani voi todeta, että minulla ei ole ollut anonyymiteetin suhteen todellisia vaihtoehtoja. Olen suomenruotsalainen upseeri ja kirjoitan suht’ sujuvasti molemmilla kielillä. Kirjoitusteni aihepiirin huomioiden olisi hyödytöntä ja jopa hieman hölmöä kirjoittaa salanimellä. Ja sen takia olen kyllä joskus joutunut kokemaan pettymyksiä.

Tuntuu järjenvastaiselta että puolustusvoimat, jonka tehtäviin kuuluu ”[…] kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen; […]”, edustajiensa (johtajiensa) kautta ryhtyy rajoittamaan yksilön sananvapautta. En lähde avaamaan käymiäni keskusteluja – niihin sovellan aina absoluuttista salassapitoa – mutta tuntuu siltä, että meillä on organisaatiossamme valtava puute perusoikeuksien ymmärtämisessä ja kunnioittamisessa.

Elämme järjestelmässä, jossa tiettyjä perusoikeuksia säätelevät pikemminkin totalitaariselle järjestelmälle ominainen arvo ja asema kuin demokratialle tunnusomainen perustuslaillinen ihmisyyys. Niin kauan kun tämä ei muutu, emme tule näkemään sotilaita aktiivisina osallistujina julkisessa turvallisuuskeskustelussa. Hidas muutos on kuitenkin nähtävissä. Toivoa on!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014!

//James Mashiri, kapteeniluutnantti, merivoimat.

Pakollinen vastuulauseke:
Tässä esittämäni mielipiteet ovat omiani, eivätkä vältttämättä heijasta puolustusvoimien tai muun viranomaisen virallista kantaa. Sotilasarvon ja puolustushaaran lisääminen allekirjoitukseen on viittaus paljastusta koskevaan julkisuuteen. Se ei merkitse viranomaisen edustamista.

#JagStödjerWiseman

Det svenska antimilitaristiska nätverket Ofog avslöjade den svenska säkerhetspolitiska bloggaren Wiseman.

gripen_cobra_hmd

Carl Bergqvist, major på F21 i Luleå är Wiseman.

Ofog resonerar så här: ”Wiseman har ‘en unik maktposition i försvarsdebatten’. Att människor med makt ska kunna granskas och ställas till svars för sina handlingar och uttalanden är avgörande för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Jag förkastar detta argument. Ofog kan inte åberopa ett ‘öppet och demokratiskt samhälle‘ för att sedan kränka yttrandefriheten (Wisemans frihet till yttrande som privatperson under pseudonym) och samtidigt nedsättande påverka förtroendet för meddelarfriheten, efterforskningsförbudet, repressalieförbudet och källskyddet (vi får reda på ditt namn och gör hur vi vill med den kunskapen). Det är odemokratisk och går också emot den handlingsfrihet Ofog själv får i och med dessa fri- och rättigheter. Tala om att skjuta sig själv i benet…

Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten uppträdde starkt i stöd för majoren Bergqvist, demokratins grundvärden och ovannämnda fri- och rättigheter.

Bästa svenska läsare!

Jag talar med passion och avund om era fri- och rättigheter, då vi här i östra rikshalvan saknar många av dem. Vi har yttrandefrihet, men vi saknar meddelarfrihet (och efterforskningsförbud och repressalieförbud som därav följer). I Finland regleras friheten att lämna upplyssningar av källskyddet som föreskrivs i Lag om yttrandefrihet i masskommunikation, 16 §.

Bästa finska läsare!

Gränserna för tjänstemäns yttrandefrihet i Finland – och vem som sätter dom – är på det sättet klara att det ofta är myndigheten istället för lagen(!) Oklart för många är om man till exempel kan uppträda under pseudonym som privat person. Utrikesministeriet, som är en aktiv aktör i sociala medier tillåter detta, medan försvarsmakten och förvarsministeriet avråder. Polisen har haft flest fall i förvaltningsdomstol i dessa ärenden, men är inte ännu heller på det klara med det hela. Som privata personer väljer dock många tjänstemän att uppträda anonymt, då det inte precis anses vara klokt från karriärsynpunkt att uppträda med eget namn, i synnerhet om man är lägre ner på trappan och skulle ta för sig att skriva kritiskt.

För min egen del har det aldrig funnits alternativ. Jag är finlandssvensk, skriver på båda språken. Med den inriktning mina inlägg har vore det lönlöst att skriva under pseudonym. Och så har jag ibland fått bli riktigt ledsen.

Det känns minst sagt absurdt att försvarsmakten, vars uppgift inkluderar ”[…] tryggande av befolkningens livsbetingelser, de grundläggande fri- och rättigheterna […]”, representeras av chefer som friskt ger sig in på försök till inskränkning av yttrandefrihet. Jag går inte in på samtal jag haft (på dem tillämpar jag alltid absolut sekretess), men det känns som om det finns en stor brist i förståelse av grundläggande fri- och rättigheter.

Vi lever i ett system där fri- och rättigheter regleras mera av rang och befattning, än av att vara människa och del av det finska folket. Så länge detta består kommer vi inte att se soldater delta aktivt i den offentliga säkerhetsdebatten. En långsam ändring kan dock skönjas. Det finns hopp!

God jul och ett gott nytt år 2014!

//James Mashiri, kaptenlöjtnant, Finska marinen.


Åsikterna jag här uttryckt är mina egna och jag uttrycker dem som privat person. De reflekterar inte nödvändigtvis försvarsmaktens eller någon annan myndighets officiella linje. Underteckning med militärgrad och försvarsgren är en hänvisning till offentligheten beträffande outingen.