Terroristi, in’shallah?

[K]un tulin avopuolisoni kanssa katsomasta Hurt Lockeria, istui bussissa eteemme kaksi imaamin näköistä kaveria. Voi sitä hikoilun määrää, kun herrat ottivat esiin alkeellisen näköisen Nokia-puhelimensa…

Eräs kolleega turvattomuuden tunteesta pari vuotta sitten

Turvallinen — turvaton

Turvallisuutta on … varma olo. Tuttu tunne. Mikä sitten on arkipäivän turvattomuutta? Sotilaat ottavat tietoisen riskin, laittavat henkensä likoon. Kohtaavat uhkia, torjuvat uhkia. Tuntevatko sotilaat koskaan turvattomuutta? Varmasti, mutta useimmiten vain lyhyinä hetkinä. Kun uhka on tunnistettu kohde, se voidaan torjua tai sitä voidaan rajoittaa. En ole varmaan koskaan tuntenut itseäni oikein turvattomaksi, ikään kuin aseista riisutuksi. [Lue lisää…]

Uusi meridoktriini

Vladimir Putin uuden meridoktriinin esittelyssä. Baltijsk, 26. heinäkuuta 2015. Kuva: kremlin.ru
Vladimir Putin uuden meridoktriinin esittelyssä. Baltijsk, 26. heinäkuuta 2015. Kuva: kremlin.ru

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin hyväksyi heinäkuun 26. päivänä 2015 Venäjän Federaation meridoktriiinin. Venäjää koskeva bibliografialuetteloni ”Syventyminen Venäjään, osa 2” on nyt päivitetty linkillä uuteen meridoktriiniin. Ohessa suora pdf-linkki.

Meridoktriini on strateginen ohjausasiakirja, jossa määritellään Venäjän meripolitiikan suuntaukset, päämäärät ja tehtävät sekä eritellään merivoimien keskeiset tehtävät niihin liittyen.

En tässä vaiheessa analysoi doktriinia laajemmin, koska se vaatii myös paluun muihin keskeisiin Venäjän federaation strategia-asiakirjoihin. Tarjoan kuitenkin seuraavat ulkomaisen median nopeat analyysit doktriinista:

Seuraavana päivitysvuorossa lienee Venäjän federaation kansallisen turvallisuuden strategia vuodelta 2009 [ ruen ].

//James

Älkää loukatko

Hyvät johtajat, puolustusvoimien uudet aliupseerit!

Onnittelen Teitä päättyneen aliupseerikurssin johdosta ja ylennyksestä alikersanteiksi! Olette nyt puolustusvoimien päällystöä! Kirjoitin Teidän johtajillenne joulukuun 18. päivänä 2014 otsikolla”Hyvät johtajat” ja heidän johtajilleen heinäkuun 2. päivänä 2014. Toistosta huolimatta pyydän, että käyttäisitte muutaman minuutin aikaa lukeaksenne tämän merkinnän ajatuksella ja toivon, että se auttaisi Teitä asemoimaan tulevaa johtajuuttanne. Avoin ja reipas keskustelu on suotavaa, joten jätä kommentti ja jaa kokemuksiasi ja näkemyksiäsi! Tahdon samalla myös jakaa oman vaikean kokemukseni varusmiesajaltani, kun minä hyväksyin simputuksen.


Hyvät johtajat!

Kirjoitan etupäässä Teille, jotka aloitatte johtajakautenne puolustusvoimissa heinäkuun 6. päivänä palvelukseen astuvan saapumiserän 2/15 kanssa. Muodostatte suuren osan puolustusvoimien päällystöstä ja ylivoimaisesti suurimman henkilöstöryhmän.

Minä annan teille uuden käskyn: älkää loukatko!

Muk. Joh 13:34

Yksi puolustusvoimien tehtävistä on:

Kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen;

Laki puolustusvoimista (551/2007) 2 §, 1 mom, 1b k.

Teillä tai minulla, eikä kellään esimiehellä, ole oikeutta rajoittaa yksilön vapauksia ja oikeuksia enempää kuin palveluksen suorittamiseksi on tarpeen. Varusmiespalvelus on jo itsessään merkittävin vapauksien rajoitus. Sen lisäksi on muutamia rajoituksia, jotka ovat tarpeen aseellisen taistelun luonteen vuoksi. Ne voivat koskea operatiivista turvallisuutta; yksikön päällikkö voi harjoituksessa kieltää matkaviestimien käytön; sotilasalueella on valokuvauskielto. Nämä kiellot perustuvat lakiin, asetuksiin tai muihin normeihin. On myös selvää kenellä on toimivalta asettaa tällaisia kieltoja.

Sitä vastoin mielivaltaisten kieltojen ja rajoitusten asettaminen palveluksen ulkopuolella (kotiin soittaminen, sotilaskodissa käynti, liikunta ym.), päättymättömät järjestymisharjoitukset ja muut älyvapaat äksiisit, kurinpitovaltaa vailla olevan johtajan määräämät rangaistukset ja ”huumorilla” lausutut alentavat kommentit sotilaistanne eivät kuulu palvelukseen.

Tiedän, että Tietä loukattiin alokkaina. Tiedän, että olette kuulleet ryhmänjohtajien ”johtajatuvassa” naureskelevan älyttömille teoilleen ja pitäneen niitä hyvinä kurin ja järjestyksen kannalta. Näin Tekin olette kasvaneet uskomaan, että näinhän tämän kuulukin mennä.

Management by perkele, eikö niin?

Taistelijan kovuutta ei mitata hänen kyvyllään sietää loukkauksia. Kenenkään ei tarvitse kasvattaa paksua nahkaa vain kestääkseen kaikenlaista p**kaa. Kovuus on sotilaallista osaamista, itsevarmuutta ja luottamusta aseeseen, aseveljiin, johtajiin (Teihin!) ja tehtävään. Tämä Teidän, hyvät johtajat, pitää opettaa ja iskostaa sotilaisiinne. Se voi ainoastaan toteutua Teidän esimerkkinne kautta.

Johda esimerkillä!

Tämän muistatte johtajakoulutuksestanne. Tätä arvostatte. Sen puutetta halveksutte.

Miettikää ensi askelianne puolustusvoimissa ja mitä olitte sitä ennen. Tunsitte tulevanne uuteen paikkaan ja huomasitte että voitte itse ottaa vastuuta tulevaisuudestanne. Olitte tasa-arvoisia ja saitte yhtäläiset mahdollisuudet. Otitte vastuuta ja valitsitte tulla johtajiksi, jotta voisitte johtaa muita. Samalla saitte vaikeimman tehtävän mitä puolustusvoimat voi tarjota. Yhtä moni tovereistanne valitsi ryhtyä taitavaksi taistelijaksi ja asettautua hyvien johtajien johdettavaksi.

Hyvä johtaja!

Kaksi kysymystä: Miten edetään? Miltä homman pitäisi Sinun mielestäsi näyttää?

Stridsvagnsbesättning granskar kartan innan anfall. Petroskoj (Petrozavodsk) 30 september 1941. Foto: SA-kuva, nr 52052. Fotograf: Erik Blomberg. Källa: SA-kuva
Hyökkäysvaunumiehistö tutkii karttaa ennen hyökkäykseen lähtöä.
Petroskoi (Äänislinna) 30. syyskuuta 1941. Kuva: SA-kuva, n:o 52052. Erik Blomberg. Källa: SA-kuva

Sinusta ei tehty johtajaa, koska olet toista parempi ihminen. Sinusta tuli johtaja, jotta johdat, opetat ja pidät huolta taitavista sotilaista ja suoritat heidän kanssaan vaikeita tehtäviä aseellisessa taistelussa. Tehtäviä, joissa miehiä kuolee. Maanantaina heinäkuun 7. päivänä astut alokkaiden eteen. Luottamuksesi on siinä vaiheessa nolla. Alokkaiden luottamus on sata. Ja se tulee sinulta.

62. Esimiehen on pyrittävä saavuttamaan alaistensa arvostus ja luottamus.

Yleinen palvelusohjesääntö 2009. Puolustusvoimat.

Tätä kakkua et voi kääntää. Johtajan Sinun tulee ansaita alaistesi arvostus ja luottamus. Ne eivät synny tyhjästä. Arvostus ei asu arvomerkeissä tai eikä se kumpua kovaäänisestä käyttäytymisestä. Arvostus tulee siitä miten Sinä esiinnyt johtajana ja ihmisenä muiden kanssa keskustellen. Luottamusta ei rakenneta machoilulla tai kieroutuneella ”erikoisjoukkojen kurilla”, vaan se syntyy oikeudenmukaisuudesta ja siitä miten Sinä kohtaat sotilaasi yksilöinä.

Gunnery Sgt. Shawn D. Angell is A drill instructor at the Officer Candidate School aboard Marine Corps Base Quantico, Va., dedicated to training, educating, evaluating and screening the many candidates who go through the course and turning them into Marine leaders. Photo By: Lance Cpl. John Kennicutt
Drill instructor at the Officer Candidate School aboard Marine Corps Base Quantico, Va.Photo by Lance Cpl. John Kennicutt

60. Esimiehen on oltava alaisiaan kohtaan oikeudenmukainen ja kohdeltava heitä yhdenvertaisesti. Hänen tulee huolehtia heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, ohjata ja neuvoa heitä sekä pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Tehtävissään kunnostautuneita tulee kiittää ja tarvittaessa palkita.

Yleinen palvelusohjesääntö 2009. Puolustusvoimat.

Nämä otteet ohjenuorastamme eivät ole ohjeita, vaan käskyjä. Huomaa ehdottomat ”on oltava,” ”kohdeltava,” ja ”tulee.” Viimeisen lauseen järjestys ”tulee — ja tarvittaessa” merkitsee sitä, että jos joku sotilaistasi on kunnostautunut on Sinun aina kiitettävä häntä ja jos hänen suorituksensa on niin hyvä, että se täyttäisi palkitsemisen määreet, tulee Sinun esittää häntä palkittavaksi.

Muista, että kuten alokkaillasi on Sinun ehdoton luottamuksesi, myös Sinulla on esimiestesi ehdoton luottamus. Varjele sitä niin kuin parhaiten voit – olemalla oikeudenmukainen ja osoittamalla kunnioitusta sekä suurta vastuuntuntoa.

Meidän, siis Sinun ja minun – puolustusvoimien päällystön – tulee kaikessa toiminnassamme ottaa lähtökohdaksi yhteinen arvoperustamme:

Isänmaallisuus ilmenee kunnioituksena aiempien sukupolvien työtä ja uhrauksia kohtaan. Puolustusvoimat huolehtii, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus itsenäisiin ratkaisuihin muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Henkilön isänmaallisuus kuvastuu ajatteluna ja tekoina, joissa yhteiskunnan etu asettuu yksilön oman edun edelle.

Ammattitaito on tietoa, taitoa, asennetta ja ammatillisia valmiuksia. Ammattitaito ilmenee työtehtävien hallintana, korkeana työmoraalina, tuloksellisena toimintana sekä tehtävässä vaadittavan osaamisen omatoimisena kehittämisenä.

Oikeudenmukaisuus on asevelvollisten ja palkatun henkilöstön tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ilman syrjintää, häirintää tai kiusaamista.

Vastuullisuus näkyy asevelvollisten ja palkatun henkilöstön sitoutumisena ja haluna täyttää annetut tehtävät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luotettavuus ilmenee työyhteisön arjessa henkilöstön johdonmukaisena käyttäytymisenä sekä asioiden tekemisenä käskyjen, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.Puolustusvoimien on nautittava kaikissa tilanteissa valtionjohdon ja kansalaisten ehdotonta luottamusta.

Yhteistyö on perusedellytys tulosten aikaansaamiselle ja vaativien tehtävien täyttämiselle. Henkilön yhteistyökyky ilmenee yhdessä tekemisenä, toisten kannustamisena, tukemisena ja auttamisena sekä oman työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden arvostamisena.

//James

P.S.

Tee hyvin, tee oikein! Jos joskus tuntuu vaikealta, niin voit aina kysyä itseltäsi:

 1. Mitä sotilaani kertovat palveluksesta sen jälkeen kun minä olen johtanut ja opettanut heitä?
 2. Millaisia uusia johtajia luomme esimerkillämme?

Lopuksi jaan vielä kertaalleen omat kokemukseni huonosta johtamisesta. Minulla kesti yli 15 vuotta myöntää, että tapahtunut oli niin väärin. Lue merkintäni Hyväksyin simputuksen.

#kultaranta 100

President Niinistö öppnar Gullranda diskussionerna.
Presidentti Niinistö avaa vuoden 2014 Kultaranta-keskustelut. Kuva: Presidentin kanslia

Tänä vuonna Kultaranta-keskusteluihin osallistuu 102 turvallisuuden asiantuntijaa, tutkijaa, vaikuttajaa ja päättäjää Suomesta ja ulkomailta. Olen listannut osallistujat alle ja lisännyt Twitter-tilin linkin niille joilta sellainen löytyy. Lisäksi olen koonnut Twitter-listan Twitter – @jamesmashiri – Listat – kultaranta viime vuoden ja tämän vuoden Kultaranta-keskustelujen osallistujista, jota seuraamalla voi pitää sormen keskustelujen pulssilla.

Päivitetty: 14. kesäkuuta, 2015 klo 21.30. Laskenta: 73/102 @twitterissä!

 1. Ischinger Wolfgang, Chairman, Munich Security Conference Foundation, Saksa @ischinger
 2. Kudrin Aleksei, entinen valtiovarainministeri, Venäjä @Aleksei_Kudrin
 3. Tallbott Strobe, President, Brookings Institution, Yhdysvallat @strobetalbott
 4. Aho Esko, hallituksen puheenjohtaja, East Office of Finnish Industries Oy
 5. Alahuhta Matti, puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto @Elinkeinoelama
 6. Andersson Li, kansanedustaja @liandersson
 7. Appelsin Ulla, päätoimittaja, Ilta-Sanomat @AppelsinUlla
 8. Apunen Matti, johtaja, Elinkeinoelämän valtuuskunta
 9. Bahovski Erkki, päätoimittaja, Diplomaatia-lehti @ErkkiB @diplomaatia
 10. Brunila Anne, professori, Svenska Handelshögskolan @AnneBrunila
 11. Tiina Elovaara, kansanedustaja @TiinaElovaara
 12. Ervasti Pekka, erikoistoimittaja, YLE @ErvastiPekka
 13. Ginman Susanna, pääkirjoitustoimittaja, Hufvudstadsbladet @ginmansu
 14. Haapala Timo, politiikan ja taloustoimituksen päällikkö, MTV Uutiset @TimoHaapala
 15. Haglund Carl, puheenjohtaja, Suomen ruotsalainen kansanpuolue @Calle_Haglund
 16. Hakala Terhi, osastopäällikkö, ulkoasiainministeriö
 17. Halkilahti Mikko, puheenjohtaja, Suomen Reserviupseeriliitto @halkilahti
 18. Haukkala Hiski, erikoistutkija, ulkoasiainministeriö @HiskiHaukkala
 19. Heikkilä Marianne, toiminnanjohtaja, Marttaliitto ry @MarttaManna
 20. Herlin Antti, hallituksen puheenjohtaja, Kone Oyj
 21. Himanen Hannu, suurlähettiläs, Suomen Moskovan suurlähetystö @HannuHimanen
 22. Holopainen Minna, uutispäätoimittaja, STT @HolopainenMinna
 23. Iloniemi Jaakko, ministeri @JaakkoIloniemi
 24. Jantunen Saara, tutkija, Puolustusvoimien tutkimuslaitos @saara_ilo
 25. Twitter – @Doktriiniosasto

 26. Jokisipilä Markku, johtaja, Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
 27. Jordan Kari, vuorineuvos, pääjohtaja, Metsä Group; toimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta
 28. Juntunen Tapio, tutkija, Tampereen yliopisto @tapiojuntunen
 29. Kaarkoski Tuomas, päätoimittaja, Reserviläinen @TKaarkoski
 30. Kaikkonen Antti, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja @anttikaikkonen
 31. Kalkku Elina, osastopäällikkö, ulkoasiainministeriö
 32. Kanerva Ilkka, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
 33. Kari Mika, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja @Mika_Kari
 34. Karvala Kreeta, pääkirjoitustoimittaja, Iltalehti @KarvalaKreeta
 35. Kaskinen Tuuli, toiminnanjohtaja, Demos Helsinki @Tuulikas
 36. Kauppi Kirsti, osastopäällikkö, ulkoasiainministeriö
 37. Kivinen Markku, professori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto @KivinenMarkku
 38. Korhonen Iikka, tutkimuspäällikkö, Suomen Pankki @IikkaKorhonen
 39. Korhonen Pertti, toimitusjohtaja, Outotec Oyj @perttikorhonen
 40. Koroma Johannes, kolumnisti
 41. Koski Susanna, kansanedustaja @susannakoski
 42. Kulmuni Katri, kansanedustaja @KatriKulmuni
 43. Kääriäinen Seppo, kansanedustaja @seppokaariainen
 44. Laajava Jaakko, alivaltiosihteeri, ulkoasiainministeriö
 45. Laidre Margus, suurlähettiläs, Viron suurlähetystö
 46. Laitinen Ilkka, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri
 47. Lehto-Komulainen Katja, kansainvälisten asioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö @LehtoKatja
 48. Lindberg Jarmo, Puolustusvoimain komentaja, kenraali @CharlesLindberg @Finnchod
 49. Lohela Maria, eduskunnan puhemies @MariaLohela
 50. Manninen Sami, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö
 51. Mäkelä Jarmo, toimittaja
 52. Mölsä Jouni, viestintäjohtaja, ulkoasiainministeriö @jmolsa @Ulkoministerio
 53. Mykkänen Kai, kansanedustaja @KaiMykkanen
 54. Nerg Päivi, kansliapäällikkö, sisäasiainministeriö @PaiviNerg
 55. Niemi Mari K., tutkija, University of Strathclyde @MariKNiemi
 56. Niinistö Jussi, puolustusministeri @jniinisto @DefenceFinland
 57. Niinistö Ville, puheenjohtaja, Vihreä liitto @VilleNiinisto @vihreat
 58. Nyberg René – omat sivut, suurlähettiläs @nyberg_ren
 59. Ohra-aho Harri, tiedustelupäällikkö, prikaatikenraali, Pääesikunta @Ohra_aho
 60. Ojanen Hanna, Jean Monnet-professori, Tampereen yliopisto @HannaOjanen
 61. Ollila Jorma, hallituksen puheenjohtaja, Outokumpu
 62. Orpo Petteri, sisäministeri @p_orpo
 63. Pelttari Antti, Suojelupoliisin päällikkö
 64. Pernaa Ville, päätoimittaja, Suomen Kuvalehti @VillePernaa @SuomenKuvalehti
 65. Posio Matti, päätoimittaja, Lännen Media @mattiposio
 66. Raitasalo Jyri, everstiluutnantti, Panssariprikaati
 67. Ravantti Elina, ulkomaantoimituksen päällikkö, YLE @ElinaRavantti
 68. Remes Seppo, hallituksen puheenjohtaja, EOS Russia
 69. Riiheläinen Janne, Helsingin Sanomat – Janne Riiheläinen – Turpo-korkkari @veitera
 70. Rinne Antti, puheenjohtaja, Suomen Sosialidemokraattinen puolue @AnttiRinnepj @Demarit
 71. Räsänen Joona, kansanedustaja @JoonaRasanen @Demarinuoret
 72. Räsänen Päivi, puheenjohtaja, Kristillisdemokraatit @PaiviRasanen @KDpuolue
 73. Räty Arto, kansliapäällikkö, puolustusministeriö
 74. Saari Sinikukka, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti @sinikukka
 75. Salmi Ilkka, EU-siviilitiedustelun päällikkö, EU INTCEN @EUINTCEN
 76. Salolainen Pertti, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja @Psalolainen
 77. Savola Mikko, kansanedustaja, puheenjohtaja, Reserviläisliitto – Reservin aliupseerien liitto ry @MikkoTSavola
 78. Sipilä Juha, pääministeri @juhasipila
 79. Sohlström Hans, toimitusjohtaja, Rettig Group Oy Ab @HansSohlstrom
 80. Soini Timo, ulkoasiainministeri @persut
 81. Soininvaara Osmo, valtiotieteen lisensiaatti @OsmoSoininvaara
 82. Stenlund Peter, valtiosihteeri, ulkoasiainministeriö
 83. Stubb Alexander, valtiovarainministeri @alexstubb
 84. Sundbäck Veli, suurlähettiläs
 85. Säkkinen Teppo – Blogi, puheenjohtaja, Keskustanuoret @tepposakkinen
 86. Takala Satu, päätoimittaja, Ilkka
 87. Talvitie Heikki, suurlähettiläs
 88. Tarkka Jukka, kolumnisti
 89. Tiilikainen Teija, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti @FIIA_fi
 90. Tiitinen Seppo, eduskunnan pääsihteeri
 91. Toivakka Lenita, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri @toivakka
 92. Torstila Pertti, suurlähettiläs
 93. Tourunen Jari, päätoimittaja, Savon Sanomat @JariTourunen
 94. Tuomioja Erkki, kansanedustaja
 95. Vainio Kari, päätoimittaja, Turun Sanomat
 96. Valo Raimo, toimitusjohtaja, East Office of Finnish Industries Oy @rava01
 97. Valtasaari Jukka, suurlähettiläs
 98. Vanhanen Matti, kansanedustaja @VanhanenMatti
 99. Vartiainen Juhana, kansanedustaja @filsdeproust
 100. Viirret Raimo, pääkirjoitustoimittaja, Kainuun Sanomat @Viiraimo
 101. Visuri Pekka, dosentti
 102. Volanen Risto, yhteiskuntatieteiden tohtori @ristoerkkijuhan
 103. Ylä-Anttila Merja, vastaava päätoimittaja, MTV Uutiset @merjaya

//James