Taulukauppiaat kyberavaruudessa [reblog]

Tämä on rebloggaus ruotsalaisen turpobloggaaja Wisemanin erinomaisesta merkinnästä maaliskuun alusta, koskien verkossa suoritettavaa sotilashenkilöstöön kohdistuvaa tiedustelua. Tämä liittyy aikaisempiin merkintöihini tietoturvasta ja kyberavaruuden tilanteesta Ukrainaan littyen, jota suosittelen lukemaan tämän yhteydessä. Käännös virheineen on minun.

Sodan ajan juliste: Sinuakin vaanii vakooja.
Sinuakin vaanii vakooja. Pommit ovat tosin muuttaneet muotoaan, mutta ne löytävät tarkemmin juuri Sinun kotiisi.

Maaliskuun 2. päivänä 2014 Wiseman kirjoitti:

Tämä ei ole sellaista, jota tavanomaisesti käsittelisin netissä, mutta tapa on arvioni mukaan paras ja nopein saada ihmiset heräämään ja ajattelemaan ja estämään toimijaa pääsemään käsiksi haluamaansa tietoon.

Twitterissä on päivän mittaan kohdistettu tiedustelua tileihin, joiden voidaan olettaa kuuluvan ruotsalaiselle sotilashenkilöstölle. Menetelmänä on ollut yhteydenotto tilin haltijaan sellaiselta tilitä, jonka esitetään kuuluvan henkilölle, joka on kiinnostunut palveluksesta valtiolla (ei normaalia ruotsalaiselle haluta yleisesti valtion palvelukseen, ruotsalainen puhuu useimmin tietystä ammatista). Päästyään yhteydenpitoon suoraviestinnällä (Direct Message, DM, käänt. huom.) [toimija] on kysynyt muista tileistä ja yhteydenoton kohteen työtehtävistä. Tällainen asia nostaa toivottavasti niskakarvat pystyyn. Vastapuolen huomattua ettei pääse mihinkään on tili poistettu.

Menetelmää on käytetty useampaa henkilöä kohtaan ja sitä tultaneen eri muodoissa kokeilemaan useampaan henkilöön myös muissa sosiaalisissa medioissa. Nämä ovat nykypäivän taulukauppiaita, jotka matkaavat kyberavaruudessa polkupyörän asemesta.

Eri toimijoilla on suuri kiinnostus Ruotsin [ja etenkin] puolustusvoimien tekemisiä kohtaan tämänhetkisten maailman tapahtumien keskellä. Olkaa siis tarkkana.

Miettikää myös Försvar och Säkerhetin [alla olevaa otetta] perjantaisesta merkinnästä, koskien tilanteen kehittymistä viikonloppua kohden:

Muita uusvanhoja tapoja voivat olla propagandistiset aineistot, jotka perustuvat perinteiseen hyvään tiedusteluun. Ilman omia teknisiä todisteita haluan tähdentää, että puhelinkeskusteluiden nauhoitukset, joita olemme viime aikoina kuulleet edistävät venäläisiä intressejä. Victoria Nulandin keskustelu Yhdysvaltain lähettilään kanssa Kiovassa ja siinä esiintyneet johtavien poliitikkojen arvostelut ja EU:n herjaaminen ovat pidemmmällä tähtäimellä [vahingollisia] EU:lle ja Yhdysvalloille.

[Turkin pääministeri] Erdoganin salattuun puhelimeen kohdistunut aidolta vaikuttava nauhoitus, jossa siis Erdogan ohjeisti poikaansa kätkemään rahoja, lienee myös jonkin kyvykkään toimijan tekemä.

Turkin pääministerin aseman heikentäminen tässä tilanteessa edistää venäläisiä intressejä, koska Turkki näkee krimintataarit suojatteinaan. Tämä käy ilmi Turkin ulkoministeri Ahmet Davutoglon eilisestä lausumasta.

Siksi haluan päättää vetoamalla kansanedustajiimme, valtioneuvostoon ja keskeisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asemissa oleviin valtion virkamiehiin:

Älkää puhuko puhelimessa salaisista asioista, näihin luetaan myös yksityiset arviot. Älkää myöskään lähettäkö näitä arvioita ja käsityksiä sähköpostitse. Etumme voivat vaarantua, ihmiset altistua uhille ja saatat kuulla äänesi BBC:n lähetyksessä. Informaatiosodankäynti raaistuu ja toisella puolen Itämerta on käynnissä voimakas varustelu.


Kommentti (James): Sanomattakin lienee selvää, että vastaavanlaisia yrityksiä on myös kohdistettu Suomen puolustusvoimien henkilöstöön. Tietoisuudesta tulee ongelma vapaa-ajan ja työajan erottelun takia ja uskon, että kynnys ilmoittaa vapaa-ajan ja sosiaalisen median piirissä tapahtuvasta toiminnasta on korkea, johtuen etenkin organisaation ambivalentista suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan.

Pelko pois! Jos Sinua lähestytään kyberavaruudessa, niin ilmoita asiasta esimiehellesi. Tutkintaosasto tarvitsee näitä ilmoituksia ja tietoja voidakseen suojella henkilöstöään. Asia ei pelkästää koske palkattua henkilöstöä – myös reserviläisiä urkitaan. Alla lyhyt kommentti maanpuolustus.net -foorumin ylläpidolta:

Kommentti (maanpuolustus.net): ”Murtautumiseen käytetyt tavat ovat olleet laidasta laitaan, suoraan palvelimeen kohdistuvaa tai käyttäjiin kohdistuvaa. Yleisin tapa taitaa olla sähköpostiin tulevat kohdistetut viestit ja haavoittuvien ohjelmistojen kaivelu palvelimelta. Käyttäjiin on myös kohdistettu ihan siviilielämässä erinäisiä lähestymisiä koskien arkaluontoisia tietoja, tästä soisi saada viestiä vähän useammin ylläpitoon. Tietojen kaivelun aktiivisuuteen vaikuttaa varmasti kohteen mielenkiintoisuus ja kohderyhmä, meidän tapauksessa kohderyhmä ja käyttäjät ovat varmasti sieltä mielenkiintoisemmasta päästä tiettyjen tahojen simillä katsottuna ja sen kyllä välillä huomaakin.”

Kommentti (James): Reserviläinen! Osaat pysyä vaiti maanpuolustuksen asioista, mutta muista myös ilmoittaa tietojen kalastelusta ja havaitsemistasi uhista!

#JagStödjerWiseman (sama suomeksi)

På svenska här.

Ruotsalainen antimilitaristinen verkosto Ofog paljasti ruotsalaisen turvallisuuspoliittisen bloggaajan Wisemanin henkilöllisyyden.

gripen_cobra_hmd

”Carl Bergqvist, joka palvelee F21:ssä Luulajassa majurina on Wiseman.”

Antimilitaristinen verkosto Ofog

Ofog perustelee valintaansa näin: ”Wisemanilla on ‘ainutlaatuinen valta-asema puolustuskeskustelussa’. Ratkaisevaa avoimelle ja demokraattiselle yhteiskunnalle on, että valtaa [käyttävät] ihmiset voidaan tarkastaa ja asettaa vastuuseen teoistaan ja lausumisistaan.

Torjun tämän perustelun. Ofog ei voi viitata ‘avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan‘ ja samalla loukata sananvapautta (=Wisemanin oikeutta esiintyä julkisessa keskustelussa yksityishenkilönä ja pseudonyymilllä ) sekä heikentää luottamusta tietojenantamisoikeuteen, selvityskieltoon (efterforskningsförbud), kostotoimien kieltoon (repressalieförbud) ja lähdesuojaan (=me selvitämme henkilöllisyytesi ja käytämme tietoa miten haluamme). Ofogin toiminta ei ole demokratialla perusteltavissa ja iskee ironisesti juuri siihen toimintavapauteen, jonka verkosto itse saa mainituista perusoikeuksista. Omaa oksaa sahattiin…

Ruotsin puolustusvoimien viestintäpäällikkö Erik Lagersten osoitti voimakkaan tukensa majuri Bergqvistille, painottaen demokratian perusarvoja ja edellä mainittuja perusoikeuksia.

Puhun intohimoisesti ja kateudella ruotsalaisten perusoikeuksista, koska meillä Suomessa ei ole yhtä laajoja oikeuksia. Sananvapaus asuu meilläkin, mutta esimerkiksi tietojenatamisoikeutta ei lainsäädäntömme tunne, eikä myöskään niitä suojamekanismeja (kieltoja), joita siitä loogisesti seuraa. Suomessa oikeus antaa tietoja on rajatummin suojattua lähdesuojalla laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (16 §).

Suomessa sanavapauden rajat – ja rajojen asettajat – ovat siten harvinaisen selviä, että useimmiten niitä asettaa viranomainen lain sijaan(!) Epäselvää monille virkamiehille lienee oikeus esiintyä yksityishenkilönä pseudonyymillä. Sosiaalisen median aktiivisimman valtiotoimijamme, ulkoministeriön kanta tähän on salliva, kun puolestaan puolustusministeriö ja puolustusvoimat kehottavat toisin. Poliisilla lienee ollut eniten näitä tapauksia eri asteisissa hallinto-oikeuksissa, mutta silti ei linja sielläkään ole ihan selvä. Monet virkamiehet valitsevat kuitenkin esiintyä anonyymisti julkisessa keskustelussa, koska omalla nimellä esiintyminen ei uranäkökulmasta ole viisasta, varsinkin jos kritiikkiin taipuvainen ääni löytyy vähääkään alempana organisaatiosta.

Post scriptum -lisäys: Vuoden ruusu menee ulkoministeriölle, joka kaikessa toiminnassaan on valtakunnan selkein, aktiivisin ja vuorovaikutteisin ministeriötason viestijä. Hats off!

Omalta osaltani voi todeta, että minulla ei ole ollut anonyymiteetin suhteen todellisia vaihtoehtoja. Olen suomenruotsalainen upseeri ja kirjoitan suht’ sujuvasti molemmilla kielillä. Kirjoitusteni aihepiirin huomioiden olisi hyödytöntä ja jopa hieman hölmöä kirjoittaa salanimellä. Ja sen takia olen kyllä joskus joutunut kokemaan pettymyksiä.

Tuntuu järjenvastaiselta että puolustusvoimat, jonka tehtäviin kuuluu ”[…] kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen; […]”, edustajiensa (johtajiensa) kautta ryhtyy rajoittamaan yksilön sananvapautta. En lähde avaamaan käymiäni keskusteluja – niihin sovellan aina absoluuttista salassapitoa – mutta tuntuu siltä, että meillä on organisaatiossamme valtava puute perusoikeuksien ymmärtämisessä ja kunnioittamisessa.

Elämme järjestelmässä, jossa tiettyjä perusoikeuksia säätelevät pikemminkin totalitaariselle järjestelmälle ominainen arvo ja asema kuin demokratialle tunnusomainen perustuslaillinen ihmisyyys. Niin kauan kun tämä ei muutu, emme tule näkemään sotilaita aktiivisina osallistujina julkisessa turvallisuuskeskustelussa. Hidas muutos on kuitenkin nähtävissä. Toivoa on!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014!

//James Mashiri, kapteeniluutnantti, merivoimat.

Pakollinen vastuulauseke:
Tässä esittämäni mielipiteet ovat omiani, eivätkä vältttämättä heijasta puolustusvoimien tai muun viranomaisen virallista kantaa. Sotilasarvon ja puolustushaaran lisääminen allekirjoitukseen on viittaus paljastusta koskevaan julkisuuteen. Se ei merkitse viranomaisen edustamista.

Niin samanlaisia, silti erilaisia (some-keskustelu)

Den svenska versionen hittar du här.

Ruotsin suosituin bloggaaja Lars Wilderäng (Cornucopia) kommentoi blogitilastojaan jokin aika sitten (maaliskuussa yli över 82k sivulatausta/päivä, joista 25k uusia!) ja puolustusbloggaaja Wiseman saavutti joulukuun aluusa 3 mijoonaa latausta viiden vuoden aikana. Myös suomalainen bloggaaja ammattisotilas on nopeasti saanut vakiintuneen ja laajan yleisön ollessaan yksi harvoista ”upseeribloggaajista” Suomessa. (syy tähän löytyy blogiemme avauksista: ammattisotilas, minä)

Hyvä Cornucopia, onneksi olkoon Wiseman ja kiitos ammatttisotilas! Teidän (ja muidenkin) ahkeruus, vastuuntunto ja innostus sekä hyvä maku tekee bloggaajista vakavasti otettavia!

Suomalaisena myönnän kunnioituksen seassa myös pienen kateuden. Samalla kiitän vielä kertaalleen kaikkia puolustuksesta ja turvallisuudesta vakavasti bloggaavia inspiraatiosta.

Tilastojen tarkastaminen muistuttaa egosurffausta (haetaan Googlesta omalla nimellä). Näin myös minulla aluksi; kävijämäärien tuijottelua, siis. Sitten tilastojen takaa löytyi mielenkiintoisia havaintoja. Yksi näistä (ilman tilastoja, sen trilogia päätin jo…) on esittämisen arvoinen.

Muu maailma tviittaa, Suomi feisbuukkaa.

Ihmettelin itse hämmästyneen iloisesti sitä, että useimmat lukijani ovat Ruotsista. Helppo sivuttaa kielikysymyksenä. Lähempi kävijöiden, linkittäjien ja alustojen tarkastelu osoitti että ruotsalaiset lukijat tulevat muiden blogien ja foorumien lisäksi sivuille usein twitteristä ja suomalaiset taas useammin facebookista. Mietitäänpä…

Twitter ei ole yhtä kuin Facebook
Twitter ≠ Facebook. © Lincinews.

 

Twitter on ollut Ruotsissa kauan ja saavuttanut kriittisen massan. Puolustuksesta kiinnostunut yhteisö on verkottunut ja viestii toisilleen tiettyjen sääntöjen ja tapojen mukaisesti. Erityisen merkillepantavaa on hashtagien käyttö tviiteissä, jotka siis mahdollistavat aihepiirin seuraamisen ja jakamisen. Puolustuskeskustelussa tavallisimmat ovat #svfm, #föpol och #säkpol. Näistä voidaan sitten johtaa uusia. Hyvä osoitus ruotsalaisen Twitterkulttuurin kehittymisestä on tagi #ffse, so. Follow Friday Sweden.

Itse olen aika Twitter-nOOB, mutta pari viikkoa sitten huomasin ensimmäisen kerran että tagi #FF ”trendasi” Suomessa. Näinhän pitäisi kaiken järjen mukaan tapahtua joka perjantai, kun tagi tarkoittaa että jaat yhteisölle lyhyen listan niistä muista käyttäjistä joita seuraat, joiden tviiteista tykkäät ja retviittaat ja joita muutenkin arvostat.

Eipä Suomessa. Meillä ei ole omaa #fffi-tagia. Meillä Twitter on lähinnä uusi asia, josta kansainväisesti suuntautuneet poliitikot ovat innostuneita, jota kv. yritykset käyttävät ja jota valtionhallinto ja suomalaiset yritykset vähän varovaisesti kokeilevat fb:n tyyliin. Puolustuskeskustelussa ei ole omia tageja, kuten #pvfi tai #fifm (vast. #svfm), #turpo (#säkpol), #puolpol (#föpol) jotka helpottaisivat puolustus- ja turvallisuusaiheisen keskustelun seuraamista. Suomen kieli on vähän kömpelö hashtageissa. Kun raja on 140 merkkiä, niin siitä ei halua kuluttaa puolta merkitsemällä tviitti #puolustus #puolustusvoimat #puolustusvoimauudistus. Ehdotus: Ruvetaan käyttämään lyhyitä tageja kun keskustellaan turvallisuudesta #turpo, puolustuspolitiikasta #puolpol, puolustusvoimauudistuksesta #pvuud ja puolustusvoimista #pvfi. Ylimääräinen tila on tarpeen.

Suomalainen kulttuuri

Julkishallinnon käsitys Twitteristä on äärimmäisen rajoittunut, vaikka useimmat ovat jo ymmärtäneet hankkia käyttäjätilin. Vuorovaikutus on lähinnä yksisuuntaista tiedotteiden syöttämistä RSS-tyylisesti. Retviittauksiin, vastauksiin, mainintoihin tai #FF-jakoihin ei juurikaan vastata, vaikka palaute olisi ”peukutus”. Hyvä esimerkki on Suojelupoliisi, joka Norjan serkkunsa innoittamana lähti Twitteriin, mutta on puolentoista kuukauden aikan onnistunut tuottamaan lähtölaukauksen lisäksi yhden tviitin ikävästä sisäisesta asiasta, josta ryhdyttiin käräjöimään. Supo tekee hienoa työtä matalalla profiililla. Näin pitääkin. Mutta edes hieman nykyistä suurempi avoimuus saattaisi lisätä luottamusta ja vetovoimaa entisestään. Vuorovaikutus on nykyään digitaalista. Konnat tajuavat sen hyvin ja niin täytyy hyvien kundienkin. Tsemppiä, Liinu Lehto-Seljavaara.

Facebookista sen verran, että alusta on aika kehittynyt, mutta sen käyttötarkoitus on edelleen sama. Ajatusten ja kuulumisten vaihtoa, tapahtumien järjestämistä ja muuta ryhmätoimintaa. Pienen piirin työkalusta on tullut globaali, mutta some-mediana fb:n edellytykset ja rajoitukset ovat edelleen samat. Facebookia ja Twitteriä ei voi oikein verrata — molemmeat ovat somea, mutta idea on ihan eri. Kaikki mitä teet Twitterissä on lähtökohtaisesti julkista, kun fb mahdollistaa julkisuuden säätelyn ja piirien muodostamisen. Twitterissäkin on yksityisviestejä, mutta nekin ovat vain 140 merkkiä. Twitter on julkinen mikroblogi. Erittäin hyvä esim. julkisuuden henkilölle, joka haluaa olla vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa, mutta ei voi pitää yllä blogia ja vastata laajasti jokaiseen kommenttiin. Perussuomalaisten Timo Soini pohtii tätä asiaa tosi hienosti ja hieman itseironisesti plokissaan.

Viestintä on digitaalista. Jos julkinen sektori ei tätä tajua, niin turha sitten ihmetellä, että emme saavuta niitä nuoria, joihin haluamme vaikuttaa ja jotka haluamme rekrytoida julkishallintoon. Tietysti voidaan jäädä aikaan, jossa dinosaurukset palkkaavat dinosauruksia…

Kuten sanottu: olen nOOB somessa. Otan mielelläni vastaan palautetta, ajatuksia, kommentteja, viiltävää kritiikkiä, ideoita ja visioita, joten ammu vapaasti ja auta minua ymmärtämään enemmän ja paremmin!

Voit seurata minua Twitterissä ja tilata tätä blogia syötteenä tai linkittää perinteisesti.