Tuntuva satsaus puolustukseen, eikö vain? Ruotsin puolustuksen kriisi, osa 6.

Ruotsin hallitus on julkaissut laajemman kirjallisen tiedotteen panostuksestaan puolustukseen osuvalla nimellä ”5,5 miljardia puolustukseen.” Olen päivittänyt sivun lopussa olevaa taulukkoa vastaamaan tätä kirjallista esitystä ja laajentanut kommenttejani. Alla on ote hallituksen tiedotteen sivun 4 taulukosta, jota kehotan lukemaan kriittisesti ja vertaamalla esimerkiksi edellisessä osassa esille tuomaani lähdeaineistoon.

Taulukko 1. Uudet panostukset puolustukseen. Milj. SEK.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YHT.
Toiminta 110 495 510 665 1045 1760 2150 2300 2300 2300 13635
Materiaali 270 430 475 1360 1505 1850 2095 3200 3245 14430
Yhteensä 380 495 940 1140 2405 3265 4000 4395 5500 5545 28065
Lähde: Regeringen. 5,5 miljarder till försvaret, sid 4.

Vahvistamme puolustusta…

Eilen Ruotsin hallituskoalitio (alliansen) antoi rohkaisevan tiedotteen panostamisesta puolustukseen.

Bild av JAS jaktplan upp och ned vid sidan om rullningsbana
Foto: Försvarsmakten.

Monet puolustuksen palveluksessa olevat ja maanpuolustuksen ystävät varmaan huokaisivat helpotuksesta. Viimeinkin strateginen aikalisä on ohitse ja puolustus saa tarpeensa mukaan. Hallituksen ”satsausta” täytyy kuitenkin tarkastella ainakin kolmen keskeisen tekijän valossa.

 1. Tauolle laitettu oman maan puolustussuunnittelu,
 2. Mount Everestin kokoinen materiaali- ja kunnossapitovelka ja
 3. vakasti puutteellinen uuden sotajaotuksen (Insatsorganisation 2014, IO 14) rahoitus.

Tarkastelujakson lopulla 5,5 miljardiin kruunuun (605 milj eur) kohoava rahoitus on tietysti hyvä uutinen, mutta vain pieni askel oikeaan suuntaan. Hallituksen esilletulo supervaalivuoden aikana muistuttaa lähinnä amerikkalaista spin-tyyppistä PR-temppua — yritetään saada huono tilanne näyttämään erinomaiselta ja kääntää vuosia jatkunut tietoinen alasajo merkittäväksi panostukseksi. Otan tähtäimeeni pari lausetta aineistosta ja ammun alas muutaman väittteen:

Som ett svar på den negativa utvecklingen slog regeringen samma år fast att ett ökat fokus på närområdet, jämfört med tidigare, var påkallat.

Kielteisen tilanteen kehityksen myötä hallitus päätti samana vuonna (2009), että aikaisempaan verrattuna lisääntynyt keskittyminen lähialueeseen oli tarpeen.

Kommentti: Kyllä, vuoden puolustuspäätöksen 2009 myötä aloitettiin jälleen oman maan puolustussuunnitelmien laatiminen. Tämä tapahtui vasta uuden hallituksen oltua Svea-laivan ruorissa kolme vuotta. Suomalaisesta näkökulmasta oman maan puolustuksen suunnittelun tekemättä ja resursoimatta jättäminen on lähinnä virkarikos ja siten täysin käsittämätöntä. En kuitenkaan usko, että useimmat suomalaiset maanpuolustuksesta kiinnostuneet ovat edes tajunneet, että Ruotdsi on tehnyt näin strategisen aikalisänsä aikana.

Vi vill se en utökad övningsverksamhet i och över Östersjön för samtliga stridskrafter, till exempel genom större markstridsövningar och en ökad möjlighet till tillfällig basering på Gotland för marin och flyg.

Haluamme nähdä lisää harjoitustoimintaa Itämeren alueella kaikilla joukoilla, esimerkiksi suurempia maataisteluharjoituksia ja parempia mahdollisuuksi sijoittaa meri- ja ilmavoimien joukkoja tilapäisesti Gotlantiin.

Kommentti: Harjoitustoiminnan tason palauttaminen ei ole kovin vaikeaa, kun sen on annettu pudota minimiin kaikilla mittareilla mitattuna. Tätä asiaa ovat hyvin ansiokkaasti valottaneet Wiseman, Skipper ja Johan Wiktorin (Försvar och säkerhet). Linkit yksittäisiin blogimerkintöihin juuri tästä löydät sivun alaosasta.

Alliansregeringen vill också investera i försvarets materielsystem. Antalet stridsflygplan av typen Jas 39 E föreslås öka från 60 till 70 plan.

Hallitus haluaa myös investoida puolustuksen kalustojärjestelmiin. Jas 39 E -taistelukoneiden lukumäärää esitetään nostettavan 60:stä 70:een.

Kommentti: Hallitus on vuosina 2006–2012 jättänyt keskeiset investoinnit tekemättä, josta seurauksena on ollut kasvava materiaali- ja kunnossapitovelka. Päätettäessä JAS E -hankinnoista 60 konetta pidettiin jonkinlaisena miniminä. 10 koneen lisäys ei lisää operatiivista suorituskykyä, ellei lentotunteja lisätä tuntuvasti ja sota- ja tukiorganisaatioihin tehdä merkittäviä lisäyksiä, niin määrärahoihin kuin myös henkilöstön lukumäärään.

Parlamentaarisen puolustuskomitean (försvarsberedningen) kommentti

Förvarsberedningenin puheenjohtaja, Cecilia Widegren (m), kommentoi tiedotetta iloisesti blogissaan, vaikka hallitus kävelikin hänen ja parlamentaarisen komitean tehtävänannon ylitse. Tässä on syytä nostaa esille kaksi lausetta.

Med anledning av – – – de utmaningar den förändrade säkerhetsmiljön i Europa ger, är det nödvändigt, enligt Försvarsmakten, att fullfölja försvarsreformen.

Puolustusvoimien mukaan puolustusuudistuksen valmiiksi saattaminen on tarpeen, johtuen Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen tuomista haasteista.

Kommentti: Tässä Widegren on oikeassa; lisäys toteuttaa puolustusuudistuksen vuoteen 2024 mennessä, jos kaikki menee suunnitellusti. Kyseessä on kuitenkin vain rahallinen panostus, jonka kohteena on pääasiassa materiaali. Henkilöstöjärjestelmää koskevat ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, mikä heijastuu suoraan maavoimien joukkojen suorituskykyyn.

Användbarhet och behov är avgörande för förmågeutvecklingen, vilket gör rejält högre ambitioner vad gäller utbildning, övningar och operationer. Stridskrafterna måste i nästa steg kunna lösa mer komplexa uppgifter. Ökad operativ förmåga i krigsförbanden är helt avgörande för att möta morgondagens utmaningar.

Käytettävyys ja tarve ovat suorituskyvyn kehittämisen kannalta keskeisiä asioita, jotka merkittävästi nostavat koulutuksen, harjoitusten ja operaatioiden tavoitetasoja. Seuraava askel asevoimille on pystyä suoriutumaan monimutkaisemmista tehtävistä. Kasvanut operatiivinen kyky on ratkaisevaa huomisen haasteiden kohtaamisessa.

Kommentti: Tässä Widegren lähtee liian pitkälle laukalle. ”Seuraava askel”, ”kasvanut kyky” ja ”huomisen haasteet” ovat ne samat joiden piti jo olla valmiita uudessa sotajaotuksessa 2014 (IO 14), eli tänään!

Johtopäätökset

Ruotsin puolustuksen kriisi on pysähtynyt hetkeksi. Hallituksen kortit on katsottu puolustuksen itsensä, maanpuolustuksen ystävien ja bloggaajien sekä tarkastusviraston toimesta. Nyt hallitus on valinnut tiekseen lopettaa tosiasioiden kieltämisen. Ruotsin puolustuskyky voidaan palauttaa, jos

 1. puoluerajat ylittävä sopu saavutetaan ja
 2. taloudellinen tilanne jatkuu vakaana ja
 3. perustavan laatuiset puolustusvoimien henkilöstöjärjestelmän ja yksiköiden miehityksen ongelmat ratkaistaan ja
 4. kansainvälisten operaatioiden tavoitetaso pysyy matalana ja
 5. puolustusvälineiden hintakehitys jatkuu suhteellisen maltillisena.

Tämä panostus ei anna minulle aihettaa muuttaa aikaisempaa arviotani:

Ruotsin strateginen aikalisä jatkuu ja pitenee. On epätodennäköistä, että Ruotsi kykenisi palauttamaan tunnustetun kyvyn oman alueensa puolustamiseen.

Tähän päätttyy varsinainen merkintä. Jos pidät yksityiskohdista, haluat lisätietoja ja ruotsin kieli taipuu kohtuullisesti, niin jatka lukemista.

//James


Yksityiskohdat

Alla on luettelo materiaalista, jota ei ole voitu suunnitella ylläpidettäväksi tia hankittavaksi vuosina 2014­–23. Aineisto on otettu puolustusvoimien vastauksesta hallituksen selvityspyyntöön pitkäkestoisen taloudellisen tasapainon saavuttamisesta (Försvarsmaktens underlag om långsiktig ekonomisk balans (2013)). Olen päivittänyt tilanteen puolustusvoimien vuoden 2015 talousarvioesityksen aineiston mukaiseksi ja hallituksen tiedotteen tietojen mukaiseksi vertailemalla tietoja ja vahvistamalla niitä vanhemmista lähteistä.

Materielsystem som inte kunnat planeras in 2014–­23
TYYPPI/TOIMENPIDE TILANNE, KOMMENTTI
Kranaatinheittimet Ositttain, uusi ampumatarvike ja 81 ja 120 mm krh vaihto uusiin.
Siltakalusto Osittain, siltavaunu käyttöön tietyssä laajudessa.
Keskipitkän kantaman ilmatorjunta Kyllä, jo aiemmin. Nyt lisäys kahden pataljoonan kalustoon ”vähintään yhden” sijasta.
Sukellusveneet Kyllä.
Merimaaliohjusjärjestelmä Kyllä, Rb 15 (MTO85M) ylläpidetään, tutkimus tulevaisuuden MTO tarpeesta tehdään. Järjestelmän päivitystä ei ole suunniteltu. Lisäys mahdollistaa järjestelmän korvaamisen.
Kuljetuskoneet Osittain. Vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkitaan. Neljä uutta C-130 -konetta hankitaan.
Korvetit Ei.
Tutkajärjestelmät Epäselvää. Ei ilmene aineistosta.
Ajoneuvojärjestelmät Osittain. Hankitaan miina- ja sirpalesuojatut ajoneuvot vaihtolavalaitteistolla ja uusi joukkojenkuljetusajoneuvo.
Ilmatorjuntaohjuksen Visby-luokan korvetteihin Ei.
Tiedustelutoiminto Osittain, otetaan käyttöön taktinen UAV ja ISR-johtamisjärjestelmä (suomalainen termi TVJ), parannetaan tykistötutkajärjestelmää.
Kulutustavara/määrämateriaali Epäselvää. Ei ilmene aineistosta.
Materiaalin ylläpito Osittain, niillä edellytyksillä, jotka ilmenevät puolustusvoimien lausunnoista ja vastauksista.
Gotland-luokan sukellusvene Kyllä, modifiointi (HTM=MLU).
Lentokonejärjestelmä 100 Ei tietoa.
Tiedustelukone (SIGINT) Ei tietoa.
Taisteluajoneuvot Osittain, strf90 (CV90) elinkaaren jatkaminen (RENO).
Panssarivaunut Osittain, ks yllä. Sama koskee strv122 (Leopard 2S).
Miinantorjunta-alukset Ei.
Amfibiojoukkojen veneet Osittain, hankintaan uudet veneet asejärjestelmällä ja toimitetaan strb 90HSM.
Useat sensori- ja tutkajärjestelmät Osittain.
Panssarintorjunta-aseistus Ei tietoa.
Helikopterijärjestelmän toimintojen jatkaminen Kyllä, toimintojen ylläpitäminen kalustolla hkp14, hkp15(B) ja hkp16.
Määrämteriaalin uusiminen Osittain, niillä edellytyksillä, jotka ilmenevät puolustusvoimien lausunnoista ja vastauksista.
Lähde: Riksrevisionen. RiR 2014:8 Försvaret – en utmaning för staten. Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014.

Tausta

Tähän olen koonnut keskeisen luettavan aiheesta parhaista lähteistä, joita pidön luotettavina ja hyvinä. Kaikki aineisto on laadittu erittäin kattavasti ja sisältää linkitettyjä lisätietoja sekä korkean tason säilyttävät kommentit ja keskustelun.

Wiseman

Skipper

KKrVA

Riksrevisionen (avslutade granskningar)

Cornucopia?

Toinen aikalisä – Ruotsin puolustuksen kriisi, osa 5.

Länk: Riksrevisionens rapport: "Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret rir 2014:7." Riksrevisionen.se
Linkki tarkastusviraston raporttiin ”Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret RiR 2014:7.” Riksrevisionen.se

Ruotsin valtion tarkastusvirasto Riksrevisionen (suom. vast. VTV) on päässyt loppuun Ruotsin puolustuksen kyvykkyyksiä koskevassa tuloksellisuustarkastusten sarjassaan. Tässä kuvassa esitetty tarkastus, ”Puolustuksen uudistuksen jatkamisen taloudelliset edellytykset”, edelsi tarkastuksten tuloksia koonnutta loppuraporttia.

Jos tahdot asiasta lisätietoa, suosittelen lukemaan Wisemanin
ja Skipperin blogeja tai Mikael Holmströmin kolumnia Svenska Dagbladetissa.

Tausta

Tämä on yli vuosi sitten käynnistämäni Ruotsin puolustusta käsittelevien merkintöjen sarjan viides osa. Kaikki aiemmat osat löytyvät myös suomeksi ja suosittelen lukemaan ne, jos tarvitset enemmän taustatietoa.

En esitä tässä yhteenvetoa raportista, sen löydät raportin lopusta. Käytetty ruotsin kieli on aika selkeää ja yksinkertaista, joten kannattaa kokeilla. Raportin viimeisiä sivuja (luku 8) suosittelen laiskoillekin lukijoille. Lähtökohtani tämän merkinnän jatkon osalta on se, että tunnet taustat tai osaat hankkia perustietämyksen osoittamieni linkkien avulla.

Strateginen aikalisä

Ruotsille puolustuspäätös 2000 (försvarsbeslut 2000, FB00) oli lopun alkua. Ruotsalaiset totesivat iloisesti, että ei heitä mikään uhkaa yli kymmeneen vuoteen ja aloittivat siirtymisen laajaan reserviin perustuvan asevelvollisuusarmeijan (invasionsförsvaret) uudistamiseksi kohti korkean valmiuden suorituskykyisiä asevoimia (insatsförsvaret). Puolustuspäätös 2004 (FB04) terävöitti tätä suuntausta. Lisäksi päätös vahvisti Venäjällä tapahtunutta positiivista demokratiakehitykstä ja voimistuvaa taloudellista ja poliittista keskinäisriippuvuuden myyönteistä kehittymistä. Georgian sota 2008 ei muuttanut paljoakaan. Ruotsi kylläkin irtisanoi kahdenvälisen, 7 mrd kruunun arvoisen sotilasyhteistyönsä Venäjän kanssa, mutta uusi puolustuspäätös (FB09) oli jo lähes valmiina ja puolustusuudistus oli saatettava loppuun. Tässä hukattiin käytännössä viimeinen mahdollisuus vetää käsijarrrusta. Strategisen aikalisän oli tarkoitus tuottaa kruununjalokivenä modernit, nopeat, liikkuvat ja kyvykkäät asevoimat ilman asevelvollisuutta.

Järjestelmävirheet suunnittelussa ja arviossa

Mainituilla puolustuspäätöksillä on huolestuttavia yhteisiä piirteitä. Ruotsi yritti 90-luvun lopulla ennakoida erilaisia tilannekehityksiä ja tapahtumakulkuja lähialueillaan ja turvallisuuspoliittisessa ympäristössään. Tätä tehtiin siis voimakkaasti muuttuneessa kaootttisessa kansainvälisessä järjestelmässä, jossa oli monia suuruudeltaan tuntemattomia epävarmuustekijöitä. Valtionjohdon ja asiantuntijoiden täytyi näin ollen turvautua suureen määrään olettamuksia arvioissaan. Operatiiviseen suunnitteluun osallistuneet sotilaat tietävät, että olettamuksia on tehtävä, mutta ne on myös jatkuvasti alistettava tarkastamiselle, jossa ne hyväksytään tosina tai hylätään epätosina.

acc4

Ruotsissa kerran tehtyä ei enää uudestaan korjattu. Puolustuspäätöksiä valmistelevat parlamentaariset komiteat (försvarsberedningen) silottivat tutkijoiden kriittisemmät analyysit miellyttää sanomaa vahvistaviksi raporteiksi. Samalla kadotettiiin tunnetut epävarmuudet ja olettamuksista tuli tosiasioita ennen kuin muste raporteissa oli ehtinyt kuivua.

Tämä puolue- ja talouspoliittisesti ohjatun prosessin järjestelmävirhe jalkautui tasoa alempana FB09:ssä. Ensilukemalta FB09 vaikuttaa hyvin selkeältä ja yksityiskohtaiselta ja se luo kuvan hyvin valmistellusta analyyttisesta päätöksestä. Siinä missä aiemmat FB:t menivät harhaan turvallisuusympäristöanalyyseissa, tehtiin puolestaan FB09:ssa ylioptimimistinen arvio omien puolustusvoimien tilanteesta. Lisäksi oletettiin käskettyjen tehtävien ja tavoitetasojen toteutuvan täysimääräisesti. Vain harvoja seuranta- ja korjausmekanismeja asetettiin. Tämä siitä huolimatta, että porvarillinen nelipuoluehallitus (alliansen) oli jo aikaisemmin, otettuaan hallitusvastuun vuonna 2006, alkanut luoda merkittävää materiaali- ja kunnossapitovelkaa kieltämällä suunniteltuja palveluiden ja puolustusmateriaalin hankintoja.

10 vuotta lisää

Seuraukset ja niiden merkitykset ovat ilmeisiä ja ne ovat luettavissa Ruotsin puolustusvoimien talousarvioesityksistä, pitkän aikavälin suunnitelmasta(FM PerP), vuosikertomuksista, eduskunnan ohjauskirjeistä puolustusvoimille ja Ruotsin valtion tarkastusviraston raporteista. Ruotsissa on, toisin kuin Suomessa, voimakas kansanvaltaisuuden ja sitä myötä julkisuuden periaate. Ruotsalaisista tuntunee demokratianäkökulmasta hieman kummalta, että Suomessa ei lainkaan raportoida suorituskyvyn käyttöä, suorituskykyjä, valmiuksia ja lukumääriä. Syynä tähän lienee asemamme. Leikillisesti voitaisiin sanoa, että jos olisimme samassa kunnossa kuin Ruotsin puolustus ja vielä kertoisimme siitä avoimesti, niin naapuri olisi kyyllä ottanut ”löysät pois” aikoja sitten.

FB09 ja puolustusuudistuksen toteuttamisen vakavien poikkeamien seurauksena on syntynyt tilanne, jossa uusi sotajaotus (Insatsorganisation 2014, IO 14) ei saavuta alustavaa operatiivista valmiutta asetettuun aikaan mennessä, eikä koskaan saavuta täyttä valmiutta. Nykytilassa arvioidaan IO 14 olevan käyttöön otetun korkealla tavoitetasolla vuonna 2020+, edellyttäen että rahoitus sallii sotavarustuksen modifioinnin jatkuneen aikalisän aikana tapahtuvan teknisen kehityksen kompensoimiseksi. On kuitenkin epävarmaa tuottaisiko panostus tulosta, koska suuri osa puutteista on henkilöstöjärjestelmässä ja yksiköiden miehityksessä. Näihin tunnistettuihin ongelmiin ei ole löydetty ratkaisua. Monissa yksiköissä on vieläkin sijoitettuna varusmiehiä, joita ei siis vuoden 2009 lakimuutoksen jälkeen voida rauhan aikana kutsua palvelukseen.

brxbxp44828

Johtopäätökset

Ruotsin strateginen aikalisä jatkuu ja pitenee.

 • On epätodennäköistä, että Ruotsi kykenisi palauttamaan tunnustetun kyvyn oman alueensa puolustamiseen. Sitä vastoin on mahdollista, että kyky nopeaan toimintaan oman alueen ulkopuolella kehittyy edelleen ja että sitä käytetään ”luottamusta rakentavana solidariteetti-instrumenttina.” Tällaisessa ratkaisumallissa Ruotsi vahvistaa sitä puolustushaaraa, jolla on parhaat kyvykkyydet ja vahva kehitys-, vienti- ja rauhanturvapotentiaali.
 • On epätodennäköistä, että Ruotsi nopeasti ryhtyy puolustusliittoon Suomen kanssa. Usean vuoden ajan heitteille jäänyt ja vasta vuoden 2009 jälkeen uudelleen aloitettu oman maan puolustussuunnittelun tilanne on arvioni mukaan kiusallisen heikko. Puolustusliitto edellyttäisi oman puolustussuunnittelun avaamista kumppanille, vaikkakin luottamuksellisesti. Tällä hetkellä Ruotsin puolusutussuunnitelma kantaa leimaa KIUSAL – kiusallisen salainen.
 • On mahdollista, että suunnittelun ja arvioiden järjestelmävirheet jatkuvat. Försvarsberedningenin ensimmäinen raportti viime vuoden toukokuulta vanhentui heti kättelyssä ja kakkososalle Ukrainan kriisin seurauksena annettu parin kuukauden lisäaika ei riitä siihen, että komitea palaisi piirrustuspöydälle, tarkastelisi ykkösosan virheitä ja tuottaisi syventävän arvion ja ennusteen Ruotsin turvallisuusympäristöstä Ukrainan kriisin jälkeen. Hallituksen päätökset ja muu ohjaus kärsii edelleen mikromanageroinnista, tavoitetasojen täydellisen täyttymisen odotuksista sekä haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä ymmärtää puolustusvoimien toimittamia selvityksiä ja vastauksia.

Lopuksi

Riksrevisionenin loppuraportti viiväistyi ja se julkaistiin huhtikuun alussa.