Vieraan maan profeetat

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos julkaisi syksyllä 2011 arvostettujen tutkijoiden Stefan Forssin, Lauri Kiianlinnan, Pertti Inkisen ja Heikki Hultin raportin Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi. Julkaisussa painotettiin enemmän kuin tarpeeksi, ettei se edusta koulun tai puolustusvoimien virallista kantaa. Osakseen se saikin asiallisen, mutta pintapuolisen huomion lisäksi tyypillistä suomettunutta kritiikkiä, joidenkin jopa tyrmätessä raportin.

Ruotsissa on raporttiin vasta äskettäin herätty, kun se on maaliskussa 2013 ilmestynyt luettavaan muotoon englannin kielellä nimellä The Development of Russian Military Policy and Finland. Raportti on otettu aika vakavasti ja asiaan perehdytty hieman syvällisemmin ja avoimemmin kuin Suomessa.

Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.