Cyber, del 1 – den n:te dimensionen.

Suomenkielisen version löydät täältä.

Motiv
Det här är en inbjudan till Dig att diskutera (kommentera) och dela tankar och åsikter. Målbild: ökad förståelse för all things cyber. Dela gärna länkar till texter via kommentarer och på Twitter!

Om cyber vet jag väldigt lite.

Trollkarlen själv efter det första inlägget om cyber.

Stridsfältet!

Med min infanteribakgrund har jag ofta svårt att tänka i flere än tre dimensioner (land, sjö och luft). Men enligt vissa moderna teorier är har detta traditionella stridsfält utvecklats till ett 4- eller 5-dimensionellt stridsrum (stridsrymd), där den fjärde dimensionen utgörs av det elektromagnetiska spektret och rymden och den femte dimensionen är något jag vill kalla för informationsdomänen. Detta verkar helt logiskt, eftersom t.ex. sensorer nyttjar em-spektret. En effektiv informationsutvinning ger oss mera kunskap om vår motståndare än enskilda bitar av data. Om vi inte definierar ordet dimension alltför noggrant kan vi lätt i samma mening tala om politiska, ekonomiska och kulturella dimensioner. Här tror jag att det lönar sig att göra skillnad på taktisk och strategisk nivå, men man kunde även se de militära, politiska, ekonomiska och kulturella rummen som parallella universum, som är interagerande så att verkan och effekter spiller över från ett universum till ett annat.

Den sjätte dimensionen

Jag har även hört om den sjätte dimensionen som i nutid beskrivs som den (globala) kognitiva rymden, dvs. åsikter, vilja och moral. Denna dimension är inte ny utan återfinns på både strategisk och taktisk nivå i klassiska militärteoretiska verk av J.F.C Fuller, Carl von Clausewitz och Sun Zi.

Den 6e dimensionen har blivit aktuell då information blivit mera tillgängligt och lättspritt i och med datorer och media. Detta är inte cyber, utan social media (SoMe). Israels (@IDFSpokesperson) SoMe-operationer mot Hamas (@AlQassamBrigades) kan ses som narrativ krigföring i 5e dimensionen, som utnyttjar händelser på stridfältet (1-3. dimensionerna) för att direkt påverka den 6e dimensionen. Ett enklare exempel på orsak i en dimension och verkan i en annan är Navy Seals som opererar på land, till sjöss och i luften, men får förutsättningar för sina insatser från informationsöverlägsenhet (underrättelser), rymden (satelliter) och leds i den 4e dimensionen. Deras aktiviteter är planerade så, att de ska bidra till effekter både på det tredimensionella stridsfältet och i den 6e dimensionen (åsikt, moral).

Cartoon by Kevin Kallagher.

© Kevin Kallaugher. Used with express permission of the author.

 

Cyber

Om cyber vet jag väldigt lite, så jag måste tänka högt. Cyberkrig förs inte i första hand i informationsdomänen, utan i det elektromagnetiska spektret, där angrepp handlar om att via nätverk utnyttja svagheter och skada system i syfte att tvinga motståndare till att t.ex stänga eller begränsa användningen av sina system, få tillgång till information och mycket mera. Cyberkrigföring har inte ännu mött gränser och jag tror att gränserna sätts på basen av hur beroende vi är (och vill bli) av sammanlänkade och ömsesidigt beroende datanätverk. Det som är så revolutionerande med cyber är att det moderna informationssamhället bjuder på möjligheter att via den 4e dimensionen utföra angrepp som kan påverka alla de övriga dimensionerna i stridsrummet.

SoMe-krigföring bygger däremot på att informationsfriheten utnyttjas till egen fördel i åsiktsbildande syfte. Det är svårt att på basen av ett SoMe-krig säga något, men det verkar som om denna typ av verkan egentligen bara är en stödkunktion. Den är inte självständig, då den baserar sig på skildrande av händelser på stridsfältet. Den verkar inte heller ha tillräcklig kraft för att ändra åsikter.

Cyberkrigföring verkar däremot vara något helt nytt, då man via en dimension kan påverka alla andra dimensioner och nivåer. Vart det bär och vad det blir får vi se. Vi lever i en lika intressant brytningspunkt mycket lik Vietnam (massmedia), Gulfkriget+ (informationsövervälde) och Kubakrisen (kärnvapenavskräckning, MAD). Ser vi på utvecklingen av dessa tre ”dimensioner” så kan vi konstatera att regelverket (ordning och reda) kring dessa skapades väldigt sent efter uppfinning.