#JagStödjerWiseman

Det svenska antimilitaristiska nätverket Ofog avslöjade den svenska säkerhetspolitiska bloggaren Wiseman.

gripen_cobra_hmd

Carl Bergqvist, major på F21 i Luleå är Wiseman.

Ofog resonerar så här: ”Wiseman har ‘en unik maktposition i försvarsdebatten’. Att människor med makt ska kunna granskas och ställas till svars för sina handlingar och uttalanden är avgörande för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Jag förkastar detta argument. Ofog kan inte åberopa ett ‘öppet och demokratiskt samhälle‘ för att sedan kränka yttrandefriheten (Wisemans frihet till yttrande som privatperson under pseudonym) och samtidigt nedsättande påverka förtroendet för meddelarfriheten, efterforskningsförbudet, repressalieförbudet och källskyddet (vi får reda på ditt namn och gör hur vi vill med den kunskapen). Det är odemokratisk och går också emot den handlingsfrihet Ofog själv får i och med dessa fri- och rättigheter. Tala om att skjuta sig själv i benet…

Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten uppträdde starkt i stöd för majoren Bergqvist, demokratins grundvärden och ovannämnda fri- och rättigheter.

Bästa svenska läsare!

Jag talar med passion och avund om era fri- och rättigheter, då vi här i östra rikshalvan saknar många av dem. Vi har yttrandefrihet, men vi saknar meddelarfrihet (och efterforskningsförbud och repressalieförbud som därav följer). I Finland regleras friheten att lämna upplyssningar av källskyddet som föreskrivs i Lag om yttrandefrihet i masskommunikation, 16 §.

Bästa finska läsare!

Gränserna för tjänstemäns yttrandefrihet i Finland – och vem som sätter dom – är på det sättet klara att det ofta är myndigheten istället för lagen(!) Oklart för många är om man till exempel kan uppträda under pseudonym som privat person. Utrikesministeriet, som är en aktiv aktör i sociala medier tillåter detta, medan försvarsmakten och förvarsministeriet avråder. Polisen har haft flest fall i förvaltningsdomstol i dessa ärenden, men är inte ännu heller på det klara med det hela. Som privata personer väljer dock många tjänstemän att uppträda anonymt, då det inte precis anses vara klokt från karriärsynpunkt att uppträda med eget namn, i synnerhet om man är lägre ner på trappan och skulle ta för sig att skriva kritiskt.

För min egen del har det aldrig funnits alternativ. Jag är finlandssvensk, skriver på båda språken. Med den inriktning mina inlägg har vore det lönlöst att skriva under pseudonym. Och så har jag ibland fått bli riktigt ledsen.

Det känns minst sagt absurdt att försvarsmakten, vars uppgift inkluderar ”[…] tryggande av befolkningens livsbetingelser, de grundläggande fri- och rättigheterna […]”, representeras av chefer som friskt ger sig in på försök till inskränkning av yttrandefrihet. Jag går inte in på samtal jag haft (på dem tillämpar jag alltid absolut sekretess), men det känns som om det finns en stor brist i förståelse av grundläggande fri- och rättigheter.

Vi lever i ett system där fri- och rättigheter regleras mera av rang och befattning, än av att vara människa och del av det finska folket. Så länge detta består kommer vi inte att se soldater delta aktivt i den offentliga säkerhetsdebatten. En långsam ändring kan dock skönjas. Det finns hopp!

God jul och ett gott nytt år 2014!

//James Mashiri, kaptenlöjtnant, Finska marinen.


Åsikterna jag här uttryckt är mina egna och jag uttrycker dem som privat person. De reflekterar inte nödvändigtvis försvarsmaktens eller någon annan myndighets officiella linje. Underteckning med militärgrad och försvarsgren är en hänvisning till offentligheten beträffande outingen.