Hedersomnämnanden (Prisutdelning, del 2)

I mitt förra inlägg publicerade jag en personlig säkerhetspolitisk topplista. Jag ska inte avslöja metoder bakom valen, men det stod klart redan en bit in i processen, att flere hade varit förtjänta av beröm. Därför följer ännu hedersomnämnanden till dem som var nära toppen med fina bragder. Vissa är delade på två, då den ena inte kunde ha fått äran utan den andra. Ingen särskild rangordning på listan nedan.


Oscar Jonsson och Johan Wiktorin

Oscar och Johan tog Nato-debatten fram på ett fint sätt genom att diskutera det per old school korrespondens. Bägge herrarnas bloggar är alltid mycket läsvärda och KKrVA tycks vara en av de få aktörerna som bjuder på en verkligen seriös debatt och läsning om den svenska (och ibland även finska) försvarsfrågan. Nato-breven visar också hur bloggare kan samarbeta och länka sina resurser för att få större slagkraft. På meritlistan finns även fiktion, nämligen följetongen Korridoren till Kaliningrad , som Johan Wiktorin skrev. Nu finns en bearbetad upplaga i tryck och kan beställas här. Tyvärr har följetongen iom trycket nu raderats från bloggen, vilket resulterar i en mini-Darwin. De flesta av oss hade nog köpt boken ändå, isht om den hade varit i pocket med snyggt omslag. Anyway, hedersomnämnandet är självklart.

Länkar till Nato-breven här om Du missat dom.


Utrikesministeriet

Myndigheten har under årets gång effektivt hjälpt nödställda finländare utomlands. Ministeriet varit superbra på att kommunicera både traditionellt och digitalt – på webben, i sociala medier och med pressmeddelanden. Och sen kan ju ministeriet även hålla hemligheter.
Ibland blir det lite virrvarr, då ministeriet har ganska många talespersoner. Det saknas liksom tydlighet. Det aktiva uppträdandet i sociala medier och äkta växelverkan (ja, dom svarar) med medborgarna ger UM ett hedersomnämnande.

Nedan länkar till ministeriet i digitala medier.


Ofog och Wiseman

Ofog är det ”antimilitaristiska nätverket” som avslöjade Wiseman, majoren Carl Bergqvist. Allt for fel här. Analys och grunder för aktion, beslutad avsikt, önskad verkan. Men hedersomnämnandet får Ofog dela bara på basen av skapad effekt. Ofog gjorde Wiseman odödlig och legendarisk. Wiseman hanterade ”krisen” fint. Gilla läget och samtidigt på en kort tid med militär precision starta en ”motkampanj” med personliga intervjuer, svar och vänners debattartiklar, som helt nollade Ofog. Delat hedersomnämnande går 98-procentigt till Wiseman, resterna lämnas till de nyttiga idioterna på Ofog.

Nedan utvalda plock kring händelsen, om du av någon anledning missat den.


Republikens president Sauli Niinistö

Presidenten inledde året med att ta grepp om försvars- och utrikespolitiken, dvs det ledarskap han enligt lag har. Från 2012 kommer vi ihåg presidentens replik till generalen Nikolai Makarov efter hans tal vid Helsingfors universitet. Med avstamp i rikskonferensen 2013 i Sälen tog han också iniativet att ordna Gullranda-diskussionerna, något som kallades Finlands motsvarighet till Sälen. Nå, inte blev det riktigt så, men trots det en öppenhet kring säkerhetspolitik som inte tidigare skådats. Produkter från denna konferens (papers) lovades, men inget har ännu producerats, därav orsaken till placeringen utanför topplistan. Mera evenemang i stil med Sälen lär det bli när presidenten besöker Rikskonferensen 2014 på söndagen den 12 januari. Det kan Du följa med på mina Sälensidor.