En billig försäkring

Leila ja Atte Kaleva sekä Dominik Neubauer vapautettiin tällä viikolla panttivankeudesta.

Frigivningen av två finska och en österrikisk gisslan från Jemen och i synnerhet kostnaderna för det hela har fått stor publicitet och väckt en livlig debatt. Som soldat har jag inte några särskilda sympatier för, eller antipatier mot, Atte Kaleva i fallet; han uppträdde som forskare och var tjänsteledig från försvarsmakten. Fallet har ingen koppling till försvarsmakten, förutom intressen. Vilka intressen? Jag rekommenderar varmt synpunkten som chefen för Iltalehtis nyhetsredaktion, Panu Pokkinen, bjuder på.

Beträffande pengarna så ska jag använda försäkringsliknelsen. Reseförsäkringen täcker inte allt. I form av skatt betalar vi ett litet statligt tillägg, som avlägsnar vissa begränsningar. Vid händelse av tsunami, kapning, krig eller annan kris, så utnyttjar vårt självständiga rike all diplomatisk kraft samt ministeriets och konsulernas insatser för att trygga liv och välmående hos nödställda medborgare. Oftast sköts detta arbete som en del av det ordinarie arbetet med 39 000 euro i anslag årligen, men med några års mellanrum löses försäkringen ut i sin helhet. Bra så, för det påminner oss om hur väl staten sköter sina grunduppgift, det vill säga säkrar sina medborgares välmående och livsbetingelser.

Låt oss räkna: En halv miljon extra kostnader vart tredje år blir under 5 cent om året per inkomstskattbetalare och 3 cent om året per medborgare. En ganska billig försäkring.