Förbjud rasism?!

Partiernas intresse att inför nästa val skärpa sin inställning mot rasism är en fin tanke. Rasism, eller rasdiskriminering för att vara exakt, är vidrigt och omänskligt. Samma gäller för könsdiskriminering, åldersdiskriminering och diskriminering på basis av sexuell läggning och all sorts diskriminering.

Partiernas inhemska deklaration mot rasism i EU-valet från våren 2009, som nu blev en sameuropeisk deklaration är ett steg framåt. Den förnyar löftet om saklighet, men inte så mycket mera om den inte förvandlas till en klar front mot rasism, där alla vågar stå sida vid sida oberoende tillhörigheter.

Men att regelbundet förnya och bekräfta löften är viktigt. Sannfinländarna som inte skrev på 2009 var nu med. Frihetspartiet och Förändring 2011 avstod. Rasister ska kallas för rasister. De ska inte få gömma sig bakom pseudonymen ”invandringskritisk”. Likaså står det klart att man ska få vara kritisk till invandring, vår utlännings- och flyktingpolitik och främmande folk i allmänhet. Nyfikenhet och öppenhet är inte direkt finländksa särdrag. Vi lever trots allt i ett land där man upplevs som ganska påträngande och konstig om man sätter sig bredvid sin granne i bussen. Yttrandefriheten ger inte ett carte blanche att säga vad man vill. Ansvaret följer. Hets mot folkgrupp och smädelser ska man stå till svars för och då acceptera att man blir stämplad som rasist.

De som hetsar skapar våld. Ett påtagligt exempel är fjolårets attack mot gayparaden i Helsingfors. Det är inte svårt att se vilka personer eller grupper som med sina uttalanden väckt viljan hos våldsmän att anfalla en fredlig samling. Inte bara homofobi, utan ett hatbrott och anstiftelse därtill utan tvekan.

”Invandrarkritikern” Jussi Halla-aho balanserar ofta på knivseggen. Då man läser hans blogg kan man se rasism om man så vill, men lika väl kan man se en extremt kritisk inställning till vår politik beträffande invandrare, flyktingar och utlänningar. Det han med sitt namn uttrycker på webben och tryckt skrift är knappast riktigt tydlig rasism, men man kan fråga sig hur unga förhåller sig till hans texter. Många ser säkert honom som en ideell ledare och agerar enligt det som de tror han vill. Halla-aho var kanske en av orsakerna att Sannfinländarna inte kunde underteckna appellen mot rasism 2009. Nu är han partimedlem och partiet sände snabbt sin minst omstridda representant Raimo Vistbacka för att underteckna avtalet.

Grundlagen skyddar oss mot diskriminering. Skyddet ges till var och en oavsett medborgarskap. Vårt medlemskap i EU har ytterligare stärkt grundlagens skydd av mänskliga fri- och rättigheter, säkert i någon mån till det finländska rättsväsendets förtret, då den europeiska människorättsdomstolen upphävt flera nationella domslut. Partier har rätt att tala för ändringar i grundlagen. Svårt blir det i det fallet man skall agera i regeringen, något som Sannfinländarna klokt garderade sig emot genom att skriva på.

Rasism är redan förbjudet. En deklaration är bara en förnyad bekräftelse av viljan att följa och respektera grundlagen, en fin tanke och kanske stommen till några festtal. För att det ska bli mera än så krävs aktion; arbete mot rasism i samhället där det finns. Rasistiska åsikter kan inte förbjudas, men de kan påverkas och förändras med information och växelverkan. På gräsrotsnivån. Bland folket. Invandrare, flyktingar och utlänningar hamnar ofta i en särställning och skiljs från samhället. Även detta kan man ändra på. Högre upp i trädet på beslutsfattande nivå. Alla elva partier som undertecknade deklarationen har möjligheten att gemensamt bära ansvar på en bred front och tillsammans nå hela det finska samhället i kampen mot rasism och diskriminering. Men det kräver mer än bara politiskt spel om röster och acceptans inför nästa val.

Publicerad i ÅU 11.3.2011. Rubrik ”Kampen mot rasism är mera än deklarationer”.
Publicerad i HBL 12.3.2011. Rubrik ”Antirasism kräver mer än röstfiske”. (länken kan ha föråldrats).
Intervjuad om detsamma under internationella veckan mot rasism på Radio Vega Åboland 24.3.2011.