Fin dukning på finlandssvensk försvarsdag

Försvarsdagens logo.

Den fjärde finlandssvenska försvarsdagen bjöd på en aktuell och tydlig säkerhetspolitisk diskussion.

Jag ska inte referera, utan göra några axplock och återkoppla till utvecklingen sedan den tredje försvarsdagen för två år sedan i Ekenäs.

Behöver Finland en egen Sälen?

Fråga ställd på den tredje Finlandssvenska försvarsdagen

Frågan, som för två år sedan besvarades med ett nästan enhälligt Ja! har satt kuggar i rörelse. Republikens president har haft sina funderingar i Gullranda, även om med begränsad offentlighet. Min chef, kommendören för försvarsmakten, har ordnat sin egen försvarsdag, som var tillgänglig offentligt både med twitterflöde och livesändning på YouTube. Den svenska Sälen-arrangören Folk och Försvar har även landat i Finland i och med Hanatinget, över fem timmar finsk-svensk säkerhetspolitik i fullsatt sal med livestream och simultantolkning. Utöver detta har vi Elisabeth Rehn Bank of Ideas, som öppnade med debatt om Syrien och terrorism och som jag hoppas att vi hår höra mera av under våren. Debatten har blivit mera offentlig, bredare och bättre. Det har också blivit högre i tak.

Utrikespolitiken och Tuomioja

I expertpanelen, som talade om Finlands försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar, satt minister Jaakko Iloniemi, ambassadörerna Maimo Henriksson och Pauli Järvenpää och kommendör Juha Mäkelä. Expertpanelen fick också en mycket bra kommentar av Nederländernas ambassadör Henk Swarttouw. Här är det värt att göra en återkoppling till utrikespolitiken och Tuomioja, som ibland ordnar och ställer till det. utrikesministerna må vara frontfiguren, men utrikespolitiken verkställs av våra ambassadörer.

Därför rekommenderar jag starkt till alla mina läsare att sluta läsa dagstidningarnas tunna skrammel om det utrikesministern säger och istället läsa och lyssna på det ambassadörerna (isht emeritus) säger. Mina ledstjärnor i utrikes- och säkerhetspolitisk opinionsbildning heter Jaakko Iloniemi, Markus Lyra, Pauli Järvenpää, Alpo Rusi, Heikki Talvitie, och Max Jakobson. För en frisk syn på Finland och finskhet utifrån rekommenderar jag att Du följer dom akkrediterade ambassadörerna Henk Swarttouw och Bruce Oreck.

Vår granne

Frågan om Rysslands nya militärdoktrin kom upp i expertpanelen. Kommendören Juha Mäkelä avfärdade mycket väl med ”nil novi sub sole,” vilket miltärt sett håller streck. Jag valde att kommentera och även i eftertanke tål min kommentar att publiceras:

”Jag vill göra en återblick till 2010, året som vi kommer ihåg från det att polska, brittiska, amerikanska och franska trupper firade segerdagen med parad på Röda torget jämsides ryska styrkor, medan förbundskanslern Merkel [fogligt] satt bredvid president Medvedev.

Segerdagsparaden, 9 maj 2010. Moskva.
Segerdagsparaden, 9 maj 2010. Moskva.

I 2010 års doktrin konstaterade avseende omvärldsbilden att ideologiska motsättningar minskar. I 2014 års doktrin gör man en tvärvändning – man ser en ökad global tävling, en ökad spänning mellan stater, regioner och i växelverkan samt en ökad kamp (strid) mellan ideologier och värden. Som nya interna hot lyfter Ryssland fram ”försök att påverka befolkningen, i synnerhet landets ungdom, med information vars syfte är att destabilisera dom historiska, mentala och patriotiska tradtioner som hänför sig till värn kring Fosterlandet.”

Utöver detta utvecklar doktrinen totalförsvarets begrepp och prioriterar befolkningsskydd och sjukvård i kri(g)ssituationer.

Därför vill jag fråga panelen: Vår granne Ryssland förbereder sig för ett totalt krig och isolerar sig från västvärlden. Är det inte dags för politiken att sluta debattera ”Vad är Ryssland?”  och istället inse faktum och söka både säkerhet och inflytande i de fora där de finns – och samtidigt fasilitera samarbete och dialog, för att hjälpa vår granne komma bort bakom muren [han] själv bygger?”

Slutsatser

Mycket har hänt på säkerhetens och försvarets debattarenor, men vi saknar ännu en egen Sälen. Behövs en sådan då? Ja, i synnerhet när vi avser fortsätta militärt alliansfria, som en ensam suverän stat med särskild goda och vänliga förhållanden med en granne som Ryssland. Behovet av att samla säkerhetspolitisk expertis och föra debatt minskar inte. Och inte bara vänner från Väst. Om vi verkligen för den politik vi påstår ska vi kunna involvera den ryska politiska eliten och forskare i samverkan. Här är den unika finska möjliheten som ligger gömd i den unika finska säkerhetslösningen.

Den finlandssvenska säkerhetspolitiska debattten har aktiverats. Vi har mycket att ge, i synnerhet när det finsk-svenska samarbetet diskuteras. Jag anser att vi finlandssvenskar ska arbeta för att riva ner språk- och förtroendemurar mellan Finland och Sverige genom att nyttja vår unika kunskap i båda språken och kulturerna. Därför utmanar jag samtliga finlandssvenska försvarvänner att göra försvarsdebatten tillgänglig på bägge inhemska språken och sträcka ut en hand till finska kumpaner. Tillsammans blir vi klokare!

//James

Finlandssvensk försvarsdag efterlyste bred debatt

Den tredje Finlandssvenska försvarsdagen kunde inte ha ordnats vid ett bättre tillfälle. De senaste veckornas händelser med svenska ÖBs veckoförsvar, rikskonferensen i Sälen, talet av republikens president vid försvarskursföreningens säkerhetspolitiska kväll gav bra underlag för debatten. Emedan ett flertal frågor diskuterades var det mest påtagliga oron för den finska debattkulturen, eller förtegenheten som jag hellre kallar det.

Behöver Finland en egen Sälen?

Fråga ställd på den tredje Finlandssvenska försvarsdagen

Konsensus nåddes i denna fråga. Finland behöver nu mer än någonsin ett försvars- och säkerhetspolitiskt debattforum, som samlar politiker, experter och folket. Fortsatt förtegenhet och utebliven debatt är ansvarsflykt som inte gynnar någon.

Vår försvarsminister Carl Haglund har visat ett gott exempel i att öppna debatten och ta den till folket, trots att medierna startat något som ibland fått drag av en klappjakt. Jag vill fokusera på det positiva och har nedan samlat ett par artiklar och intervjuer, som visar hur väl försvarsministern jobbat för att skapa öppen debatt:

Republikens president har tagit ett fast grepp om säkerhets- och utrikespolitiken. Talet den 17 januari har måhända övertolkats pga. presidentens bestämda ton och abrupta avfärdande av spekulationer. Jag tror att presidentens tal är värt att betraktas som ett linjetal, där han markerar regeringens och presidentens enighet inför riksdagens arbete med Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Att han inte debatterar ärendet är närmast naturligt. VNS är klar och det är riksdagens sak att vända den upp och ner och riva den i bitar. Glädjande var att presidenten också klädde på sig ÖB-uniformen; uttrycken om försvarsreformen och försvarsförmågan var bestämda och starka. President-överbefälhavaren tog också stafettpinnen från kommendören för försvarsmakten och lade en klar deadline för hur långt försvarsmaktsreformen räcker.

Jag ska i mitt nästä inlägg via mina tweets ge mig närmare in på trenderna i finsk (och svensk) säkerhets- och försvarspolitik. Högaktuellt just nu är:

En strategi för cybersäkerheten i Finland offentliggörs på torsdagen den 24 januari 2013 cirka kl 13.15 med livesändning. Strategin kan läsas kl 13.30 på Samhällets säkerhet

Läs om uppståndelsen kring byggandet av en kyberangreppsförmåga här. På torsdagen ser vi om vi får en fettfri hälsosam lättstrategi eller en robust ram för cybertrygghet.