Tuntuva satsaus puolustukseen, eikö vain? Ruotsin puolustuksen kriisi, osa 6.

Ruotsin hallitus on julkaissut laajemman kirjallisen tiedotteen panostuksestaan puolustukseen osuvalla nimellä ”5,5 miljardia puolustukseen.” Olen päivittänyt sivun lopussa olevaa taulukkoa vastaamaan tätä kirjallista esitystä ja laajentanut kommenttejani. Alla on ote hallituksen tiedotteen sivun 4 taulukosta, jota kehotan lukemaan kriittisesti ja vertaamalla esimerkiksi edellisessä osassa esille tuomaani lähdeaineistoon.

Taulukko 1. Uudet panostukset puolustukseen. Milj. SEK.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 YHT.
Toiminta 110 495 510 665 1045 1760 2150 2300 2300 2300 13635
Materiaali 270 430 475 1360 1505 1850 2095 3200 3245 14430
Yhteensä 380 495 940 1140 2405 3265 4000 4395 5500 5545 28065
Lähde: Regeringen. 5,5 miljarder till försvaret, sid 4.

Vahvistamme puolustusta…

Eilen Ruotsin hallituskoalitio (alliansen) antoi rohkaisevan tiedotteen panostamisesta puolustukseen.

Bild av JAS jaktplan upp och ned vid sidan om rullningsbana
Foto: Försvarsmakten.

Monet puolustuksen palveluksessa olevat ja maanpuolustuksen ystävät varmaan huokaisivat helpotuksesta. Viimeinkin strateginen aikalisä on ohitse ja puolustus saa tarpeensa mukaan. Hallituksen ”satsausta” täytyy kuitenkin tarkastella ainakin kolmen keskeisen tekijän valossa.

 1. Tauolle laitettu oman maan puolustussuunnittelu,
 2. Mount Everestin kokoinen materiaali- ja kunnossapitovelka ja
 3. vakasti puutteellinen uuden sotajaotuksen (Insatsorganisation 2014, IO 14) rahoitus.

Tarkastelujakson lopulla 5,5 miljardiin kruunuun (605 milj eur) kohoava rahoitus on tietysti hyvä uutinen, mutta vain pieni askel oikeaan suuntaan. Hallituksen esilletulo supervaalivuoden aikana muistuttaa lähinnä amerikkalaista spin-tyyppistä PR-temppua — yritetään saada huono tilanne näyttämään erinomaiselta ja kääntää vuosia jatkunut tietoinen alasajo merkittäväksi panostukseksi. Otan tähtäimeeni pari lausetta aineistosta ja ammun alas muutaman väittteen:

Som ett svar på den negativa utvecklingen slog regeringen samma år fast att ett ökat fokus på närområdet, jämfört med tidigare, var påkallat.

Kielteisen tilanteen kehityksen myötä hallitus päätti samana vuonna (2009), että aikaisempaan verrattuna lisääntynyt keskittyminen lähialueeseen oli tarpeen.

Kommentti: Kyllä, vuoden puolustuspäätöksen 2009 myötä aloitettiin jälleen oman maan puolustussuunnitelmien laatiminen. Tämä tapahtui vasta uuden hallituksen oltua Svea-laivan ruorissa kolme vuotta. Suomalaisesta näkökulmasta oman maan puolustuksen suunnittelun tekemättä ja resursoimatta jättäminen on lähinnä virkarikos ja siten täysin käsittämätöntä. En kuitenkaan usko, että useimmat suomalaiset maanpuolustuksesta kiinnostuneet ovat edes tajunneet, että Ruotdsi on tehnyt näin strategisen aikalisänsä aikana.

Vi vill se en utökad övningsverksamhet i och över Östersjön för samtliga stridskrafter, till exempel genom större markstridsövningar och en ökad möjlighet till tillfällig basering på Gotland för marin och flyg.

Haluamme nähdä lisää harjoitustoimintaa Itämeren alueella kaikilla joukoilla, esimerkiksi suurempia maataisteluharjoituksia ja parempia mahdollisuuksi sijoittaa meri- ja ilmavoimien joukkoja tilapäisesti Gotlantiin.

Kommentti: Harjoitustoiminnan tason palauttaminen ei ole kovin vaikeaa, kun sen on annettu pudota minimiin kaikilla mittareilla mitattuna. Tätä asiaa ovat hyvin ansiokkaasti valottaneet Wiseman, Skipper ja Johan Wiktorin (Försvar och säkerhet). Linkit yksittäisiin blogimerkintöihin juuri tästä löydät sivun alaosasta.

Alliansregeringen vill också investera i försvarets materielsystem. Antalet stridsflygplan av typen Jas 39 E föreslås öka från 60 till 70 plan.

Hallitus haluaa myös investoida puolustuksen kalustojärjestelmiin. Jas 39 E -taistelukoneiden lukumäärää esitetään nostettavan 60:stä 70:een.

Kommentti: Hallitus on vuosina 2006–2012 jättänyt keskeiset investoinnit tekemättä, josta seurauksena on ollut kasvava materiaali- ja kunnossapitovelka. Päätettäessä JAS E -hankinnoista 60 konetta pidettiin jonkinlaisena miniminä. 10 koneen lisäys ei lisää operatiivista suorituskykyä, ellei lentotunteja lisätä tuntuvasti ja sota- ja tukiorganisaatioihin tehdä merkittäviä lisäyksiä, niin määrärahoihin kuin myös henkilöstön lukumäärään.

Parlamentaarisen puolustuskomitean (försvarsberedningen) kommentti

Förvarsberedningenin puheenjohtaja, Cecilia Widegren (m), kommentoi tiedotetta iloisesti blogissaan, vaikka hallitus kävelikin hänen ja parlamentaarisen komitean tehtävänannon ylitse. Tässä on syytä nostaa esille kaksi lausetta.

Med anledning av – – – de utmaningar den förändrade säkerhetsmiljön i Europa ger, är det nödvändigt, enligt Försvarsmakten, att fullfölja försvarsreformen.

Puolustusvoimien mukaan puolustusuudistuksen valmiiksi saattaminen on tarpeen, johtuen Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen tuomista haasteista.

Kommentti: Tässä Widegren on oikeassa; lisäys toteuttaa puolustusuudistuksen vuoteen 2024 mennessä, jos kaikki menee suunnitellusti. Kyseessä on kuitenkin vain rahallinen panostus, jonka kohteena on pääasiassa materiaali. Henkilöstöjärjestelmää koskevat ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, mikä heijastuu suoraan maavoimien joukkojen suorituskykyyn.

Användbarhet och behov är avgörande för förmågeutvecklingen, vilket gör rejält högre ambitioner vad gäller utbildning, övningar och operationer. Stridskrafterna måste i nästa steg kunna lösa mer komplexa uppgifter. Ökad operativ förmåga i krigsförbanden är helt avgörande för att möta morgondagens utmaningar.

Käytettävyys ja tarve ovat suorituskyvyn kehittämisen kannalta keskeisiä asioita, jotka merkittävästi nostavat koulutuksen, harjoitusten ja operaatioiden tavoitetasoja. Seuraava askel asevoimille on pystyä suoriutumaan monimutkaisemmista tehtävistä. Kasvanut operatiivinen kyky on ratkaisevaa huomisen haasteiden kohtaamisessa.

Kommentti: Tässä Widegren lähtee liian pitkälle laukalle. ”Seuraava askel”, ”kasvanut kyky” ja ”huomisen haasteet” ovat ne samat joiden piti jo olla valmiita uudessa sotajaotuksessa 2014 (IO 14), eli tänään!

Johtopäätökset

Ruotsin puolustuksen kriisi on pysähtynyt hetkeksi. Hallituksen kortit on katsottu puolustuksen itsensä, maanpuolustuksen ystävien ja bloggaajien sekä tarkastusviraston toimesta. Nyt hallitus on valinnut tiekseen lopettaa tosiasioiden kieltämisen. Ruotsin puolustuskyky voidaan palauttaa, jos

 1. puoluerajat ylittävä sopu saavutetaan ja
 2. taloudellinen tilanne jatkuu vakaana ja
 3. perustavan laatuiset puolustusvoimien henkilöstöjärjestelmän ja yksiköiden miehityksen ongelmat ratkaistaan ja
 4. kansainvälisten operaatioiden tavoitetaso pysyy matalana ja
 5. puolustusvälineiden hintakehitys jatkuu suhteellisen maltillisena.

Tämä panostus ei anna minulle aihettaa muuttaa aikaisempaa arviotani:

Ruotsin strateginen aikalisä jatkuu ja pitenee. On epätodennäköistä, että Ruotsi kykenisi palauttamaan tunnustetun kyvyn oman alueensa puolustamiseen.

Tähän päätttyy varsinainen merkintä. Jos pidät yksityiskohdista, haluat lisätietoja ja ruotsin kieli taipuu kohtuullisesti, niin jatka lukemista.

//James


Yksityiskohdat

Alla on luettelo materiaalista, jota ei ole voitu suunnitella ylläpidettäväksi tia hankittavaksi vuosina 2014­–23. Aineisto on otettu puolustusvoimien vastauksesta hallituksen selvityspyyntöön pitkäkestoisen taloudellisen tasapainon saavuttamisesta (Försvarsmaktens underlag om långsiktig ekonomisk balans (2013)). Olen päivittänyt tilanteen puolustusvoimien vuoden 2015 talousarvioesityksen aineiston mukaiseksi ja hallituksen tiedotteen tietojen mukaiseksi vertailemalla tietoja ja vahvistamalla niitä vanhemmista lähteistä.

Materielsystem som inte kunnat planeras in 2014–­23
TYYPPI/TOIMENPIDE TILANNE, KOMMENTTI
Kranaatinheittimet Ositttain, uusi ampumatarvike ja 81 ja 120 mm krh vaihto uusiin.
Siltakalusto Osittain, siltavaunu käyttöön tietyssä laajudessa.
Keskipitkän kantaman ilmatorjunta Kyllä, jo aiemmin. Nyt lisäys kahden pataljoonan kalustoon ”vähintään yhden” sijasta.
Sukellusveneet Kyllä.
Merimaaliohjusjärjestelmä Kyllä, Rb 15 (MTO85M) ylläpidetään, tutkimus tulevaisuuden MTO tarpeesta tehdään. Järjestelmän päivitystä ei ole suunniteltu. Lisäys mahdollistaa järjestelmän korvaamisen.
Kuljetuskoneet Osittain. Vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkitaan. Neljä uutta C-130 -konetta hankitaan.
Korvetit Ei.
Tutkajärjestelmät Epäselvää. Ei ilmene aineistosta.
Ajoneuvojärjestelmät Osittain. Hankitaan miina- ja sirpalesuojatut ajoneuvot vaihtolavalaitteistolla ja uusi joukkojenkuljetusajoneuvo.
Ilmatorjuntaohjuksen Visby-luokan korvetteihin Ei.
Tiedustelutoiminto Osittain, otetaan käyttöön taktinen UAV ja ISR-johtamisjärjestelmä (suomalainen termi TVJ), parannetaan tykistötutkajärjestelmää.
Kulutustavara/määrämateriaali Epäselvää. Ei ilmene aineistosta.
Materiaalin ylläpito Osittain, niillä edellytyksillä, jotka ilmenevät puolustusvoimien lausunnoista ja vastauksista.
Gotland-luokan sukellusvene Kyllä, modifiointi (HTM=MLU).
Lentokonejärjestelmä 100 Ei tietoa.
Tiedustelukone (SIGINT) Ei tietoa.
Taisteluajoneuvot Osittain, strf90 (CV90) elinkaaren jatkaminen (RENO).
Panssarivaunut Osittain, ks yllä. Sama koskee strv122 (Leopard 2S).
Miinantorjunta-alukset Ei.
Amfibiojoukkojen veneet Osittain, hankintaan uudet veneet asejärjestelmällä ja toimitetaan strb 90HSM.
Useat sensori- ja tutkajärjestelmät Osittain.
Panssarintorjunta-aseistus Ei tietoa.
Helikopterijärjestelmän toimintojen jatkaminen Kyllä, toimintojen ylläpitäminen kalustolla hkp14, hkp15(B) ja hkp16.
Määrämteriaalin uusiminen Osittain, niillä edellytyksillä, jotka ilmenevät puolustusvoimien lausunnoista ja vastauksista.
Lähde: Riksrevisionen. RiR 2014:8 Försvaret – en utmaning för staten. Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014.

Tausta

Tähän olen koonnut keskeisen luettavan aiheesta parhaista lähteistä, joita pidön luotettavina ja hyvinä. Kaikki aineisto on laadittu erittäin kattavasti ja sisältää linkitettyjä lisätietoja sekä korkean tason säilyttävät kommentit ja keskustelun.

Wiseman

Skipper

KKrVA

Riksrevisionen (avslutade granskningar)

Cornucopia?

Rejält tillskott, eller? Det svenska försvarets kris, del 6.

Addenda: Nu har regringens besked kommmit ut i skriftlig form med det slående namnet ”5,5 miljarder till försvaret.” Tabellen längst ner på sidan har uppdaterats att motsvara det skriftliga underlaget och kommentarer har tillförts. Korrigeringar markerade med gul bakgrund. Nedan ett utdrag ur regeringens tabell över satsningarna:

Tabell 1. Nya satsningar på försvaret. Miljoner kronor.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summa
Förbandsvhet 110 495 510 665 1045 1760 2150 2300 2300 2300 13635
Materielinv. 270   430 475 1360 1505 1850 2095 3200 3245 14430
Summa 380 495 940 1140 2405 3265 4000 4395 5500 5545 28065
Källa: Regeringen. 5,5 miljarder till försvaret, sid 4.

Vi förstärker försvaret

Den svenska alliansregeringen kom idag ut med ett styrkebesked om ökad satsning på försvaret.

Bild av JAS jaktplan upp och ned vid sidan om rullningsbana
Foto: Försvarsmakten.

Många försvarsanställda och -vänner drar säkert en suck av lättnad. Äntligen är time-outen förbi och försvaret får det som krävs. Regeringens besked bör dock skådas för vad det är – i ljuset av nedlagd försvarsplanering, ett materielberg motsvarande Mount Everest och förmågor (IO14) som varit kraftigt underfinansierade.

Satsningen av fem miljarder årligen är ett gott besked, men bara ett litet steg i rätt riktning. Alliansregeringens yttrande liknar det som på amerikanskengelska kallas för spin. Man försöker alltså att få en dålig situation att se riktigt bra ut. Här överträffar alliansen amerikanska spin doctors. Jag ska ta ett par uttalanden i sikten och försöka skjuta några hål på det überpositiva:

Som ett svar på den negativa utvecklingen slog regeringen samma år fast att ett ökat fokus på närområdet, jämfört med tidigare, var påkallat.

Kommentar: Visst, i och med regeringens inriktningsproposition återuppttogs försvarsplaneringen. Dock efter tre år vid rodret. Från finsk synpunkt är underlåtande av att planera och åsidosättta resurser för försvar av eget territorioum helt oförståeligt. De flesta finska försvarsvänner har i min mening inte helt ännu heller fattat att Sverige inte planerat för sittt eget försvar under den strategiska time-outen.

Vi vill se en utökad övningsverksamhet i och över Östersjön för samtliga stridskrafter, till exempel genom större markstridsövningar och en ökad möjlighet till tillfällig basering på Gotland för marin och flyg.

Kommentar: Återupptagning av övningsverksamheten är inte så svårt då den tillåtits förfalla till en mycket låg nivå, mätt med alla volymmätare. Detta har mycket tydligt belysts av Wiseman, Skipper och Johan Wiktorin (Försvar och säkerhet). Länkarna till specifika inlägg hitar du längst ner.

Alliansregeringen vill också investera i försvarets materielsystem. Antalet stridsflygplan av typen Jas 39 E föreslås öka från 60 till 70 plan.

Kommentar: Alliansregeringen har under åren 2006–2012 låtit bli att investera i försvarets materielsystem, vilket bidragit till ett materielberg (materielskuld). Vid beslutet om anskaffning av JAS E ansågs 60 plan vara något slags lägsta antal. Ett tillskott på 10 flygplan är inte en avsevärd ökning av operativ förmåga, utan full återupptagning av flygtimmmar, som behöver byggas upp med tillskott både i insats- och stödorganisationens anslag och personal.

Försvarsberedningens kommentar

Försvarsberedningens ordförande, Cecilia Widegren(m), kommenterar beskedet på sin blogg. Här är det värt att lyfta fram två meningar.

Med anledning av – – – de utmaningar den förändrade säkerhetsmiljön i Europa ger, är det nödvändigt, enligt Försvarsmakten, att fullfölja försvarsreformen.

Kommentar: Widegren har rätt på den här punkten; denna satsning fullföljer försvarsreformen till och med 2024, om allt går enligt plan. Satsningen är dock bara pengar, som främst går till materiel. Frågor beträffande personalförsöjning är fortfarande olösta vilket direkt återspeglas i markförbandens förmåga.

Användbarhet och behov är avgörande för förmågeutvecklingen, vilket gör rejält högre ambitioner vad gäller utbildning, övningar och operationer. Stridskrafterna måste i nästa steg kunna lösa mer komplexa uppgifter. Ökad operativ förmåga i krigsförbanden är helt avgörande för att möta morgondagens utmaningar.

Kommentar: På den andra punkten utvecklar Widegren lite populistiskt med väl kända adjektiv. Det nästa steget, den ökade operativa förmågan och morgondagens utmaningar är något som skulle vara färdigt i och med insatsorganisation 2014, alltså idag.

Slutsatser

Det svenska försvarets kris har kommit till halt. Den svenska regeringens kort har under flere år synats av försvaret, försvarsdebattörer och Riksrevisionen och regeringen har valt att inte längre underkänna fakta. En återupptagning av den svenska försvarsförmåga påbörjas om

 1. en blocköverskridande överenskommelse nås och
 2. det ekonomiska läget fortsätter stabilt och
 3. grundläggande problem i personalförsörjning och bemanning löses och
 4. ambitionsnivån för internationella insatser hålls låg och
 5. prisutvecklingen av försvarsmateriel förblir relativt stabil.

Dennasatsning ger mig inte anleding att ändra min tidigare bedömning:

Den svenska strategiska time-outen fortsätter och förlängs. Det är osannolikt att Sverige kommer att kunna återuppta en erkänd förmåga till försvar av eget territorium.

Här slutar det egentliga inlägget. Om Du gillar detaljer och bakgrund så ska Du fortsätta läsa.

//James


Detaljer

Nedan finns en förteckning av materielsystem som inte kunnat planeras in 2014­–23, tagen från Försvarsmaktens underlag om långsiktig ekonomisk balans (2013). Jag har lagt in det läget enligt det som redovisas i Försvarsmaktens budgetunderlag 2015, bilaga 1. Jag välkomnar korrektur och addenda av svenska läsare och andra sakkunniga. Kör friskt i kommentarsfältet!

Materielsystem som inte kunnat planeras in 2014–­23
Typ Åtgärdat, kommentar
Granatkastare Delvis, ny ammunition och omsättning av 8/12 cm grk.
Bromateriel Delvis, brobandvagn tillförs i viss omfattning.
Medellångräckviddigt markbaserat luftvärn Ja, redan tidigare. Nu ökning till mtrl för två bataljoner.
Åtgärder ubåtssystem Ja.
Omsättning sjömålsbekämpande system Nej/Ja, Rb 15 vidmakthålls, en studie avseende det framtida behovet av sjömålsrobot genomförs. Uppdaterad: Någon livstidsförlängning eller ersättning av [Rb 15] är idag inte inplanerad. Tillskottet möjliggör att Rb 15 ersätts med ett modernt system. E
Omsättning taktiskt transportflyg Nej, alternativa lösningar studeras. Uppdaterad: Delvis, anskaffning av fyra nya taktiskt transportflyg motsvarande typ C130.
Omsättning korvettsystem Nej.
Omsättning radarsystem Oklart, omfattning framgår ej tydligt. Mera tid för analys av detta behövs.
Omsättning fordonsystem Delvis, tillförs min- och splitterskyddade fordonmed lastväxlarsystem och nytt trupptransportfordon
Luftvärnsrobotsystem korvett typ Visby. Nej
Underrättelsefunktion Delvis, införande av taktisk UAV och ISR-ledning, renovering av artillerilokaliseringsradar.
Mängdmateriel Oklart, framgår ej tydligt ur underlag.
Vidmakthålla befintlig materiel Delvis, under de förutsättningar som framstår i FM underlag ocg och svar.
Omsättning ubåt typ Gotland Ja, halvtidsmodifiering (HTM, MLU).
Omsättning flygplanssystem 100 Okänt.
Omsättning signalspaningsflyg Okänt.
Omsättning stridsfordonssystem Delvis, strf90 livstidsförlängning (RENO)
Omsättning stridsvagnssystem Delvis, ovanstående gäller för strv122
Omsättning minröjningsfartyg Nej, men införande [av Visbykorvetter version 5] innebär även en utökad förmåga till sjöminröjning(!)
Omsättning amfibiesystemet båtar Delvis, nyanskaffning av stridsbåtar med vapenstation samt leverans av strb 90HSM.
Omsättning av ett flertal sensor- och radarsystem Delvis.
Omsättning av pansarvärnssystem Okänt.
Livstidförlängning av vissa funktioner inom helikoptersystem Ja, vidmakthålllande av funktioner med hkp14, hkp15(B) och hkp16.
Omsättning mängdmateriel Delvis, under de förutsättningar som framstår i FM underlag ocg och svar.
Källa: Riksrevisionen. RiR 2014:8 Försvaret – en utmaning för staten. Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014.

Bakgrund

Här har jag samlat rekommenderad läsning om de brister som nu lappas med både länkad och utvecklad information om bakgrunden till det hela.

Wiseman

Skipper

KKrVA

Riksrevisionen (avslutade grankningar)

Cornucopia?