Venäjän yleisesikunta rappiolla

Myötähäpeää

Venäjän yleisesikunnan maanataina (21.7) pitämä tiedotustilaisuus, jossa tuotiin esille ”todisteet” Malaysia Airlinesin lennon MH17 alasampumisesta, oli vähintäänkin ala-arvoinen. Sotilaana tunsin vain suurta myötähäpeää.

Ensinnäkin, en voinut olla säälimättä tulkkia, joka mitä ilmeisemmin joutui tekemään työtään simultaanisti ilman muistiinpanoja, kun kesäkuussa virkaan astunut suhteellisen nuori (51) yleisesikunnan operaatiopäällikkö (начальник Главного оперативного управления), kenraaliluutnantti Andrei Kartapolov, luki valmiilta paperilta. Oltaisiin edes käännetty etukäteen, jos vain niiden käännösvirheiden välttämiseksi, jotka eittämättä söivät koko esityksen uskottavuutta. Eräs kiinnostava yksityiskohta oli se, että kenraalin käyttäessä kapinallisista nimitystä ”ополчение” (miliisi, kansanarmeija) se käännettiin ”rebels.” ”Separatistit” käyttävät itse kenraalin termiä, kuten myös useimmat venäläiset uutistoimistot ja muut mediat.

Se järjestelyistä, asiaan — — Venäjän yleisesikunnalla tuntuu olevan hyvin rajoittunut tuntemus digitaalisista ja sosiaalisista medioista venäläisen kieli- ja kulttuurisfäärin ulkopuolelta. Tilaisuudessa esiteltiin avoimien lähteiden todistelua YouTube-videoista tehtyjen kuvakaappausten muodossa. Vaikuttaa kuitenkin siltä että kukaan ei ollut vaivautunut katsomaan videoita läpikohtaisin. Yksiselitteisesti ala-arvoista tiedustelutyötä, joka jo pari tuntia tiedotustilaisuuden jälkeen revittiin poikki, pinoon ja paloiksi Twitterissä.

Ensin näytettiin kuvaa, joissa BUKM1 ohjuslavettia kuljetetaan ”Ukrainan asevoimien hallussa olevalla alueellla” jossain itäisessä Ukrainassa. Osoite, jota on kuvasta ”suurennettu” on 34 Ulitsa Dnepropetrovskaja Krasnoarmijskin kaupungissa. ”Bogdan” ei liene tästä virheellisestä mainonnasta kovin iloinen, koska hänen putiikkinsa on todellisuudessa 70 km itään Donetskin miljoonakaupungissa osoitteessa 61 Ulitsa Kirova. Tarkastelemalla luettavissa olevia kirjaimia mainoksesta, tekemällä perusteellisempaa työtä surkean PowerPoint- tai Photoshop-editoinnin sijaan ja käymällä Bogdan-Auton kotisivuilla(!) olisi tullut selväksi, että tästä jäädään kiinni, koska Bogdan ei myy autoja Krasnoarmijskissa.

Venäjän yleisesikunnan ”todistusaineistoa” on erittäin hyvin käsitelty tässä blogissa vertailemalla kuvia useisiin eri lähteistä haettuihin verrokkeihin. Erityisen ansiokas on havainto tien yläpuolella kulkevista johdoista. Krasnoarmijskissa ei ole johdinautoja!

Kremlin is getting sloppy

Sitten tuli kardinaalivirhe, joka oli käsittämätön — kenraali väitti ukrainalaisen koneen ja vieläpä lähes varmana tietona Su-25:n (!) — ampuneen alas lennon MH17. Lisäksi väitettiin että Su-25 lyhytaikaisesti, ”briefly,” voisi operoida 10 km:n korkeudella. Erittäin nolo valhe, etenkin kun valmistaja Sukhoi antaa kattokorkeudeksi 7 km ilman aseita tai ulkoista kuormaa. Täydessä lastissa Sukhoi kertoo kattokorkeudeksi 5 km.

”Todistelua” vahvistettiin vielä tutkakuvalla, jossa räjähdyksen jälkeen nopeasti korkeutta ja nopeutta menettävän MH17:n viereen ilmestyy ”ylimääräinen” tutkakaiku, joka katoaa hetki sen jälkeen kun MH17 katoaa tutkakuvasta. Tätä selitettiin sitten sillä, että tämä ukrainalainen hävittäjä olisi kadonnut alakatveeseen. Ruotsalainen bloggaajakolleegani Wiseman tarkastelee tutkatietojen luotettavuutta pala palalta.

Useiden epäjohdonmukaisten väitteiden väliin ladattiin vielä avoimia kysymyksiä Ukrainalle ja Yhdysvalloille tarkoituksena mitä ilmeisimmin näyttää medialle oikeaa tietä ja kääntä huomio haluttuun suuntaan.

Johtopäätöksiä tästä makaaberista šousta on vaikea tehdä, mutta ensivaikutelma kertoo siitä, että Venäjän yleisesikunnalla

  • on erittäin puutteellinen ymmärrys informaatiosodankäynnistä ja strategisesta kommunikaatiosta sekä merkittävä osaamisvaje näissä,
  • mitä ilmeisimmin on hyvin rajattu pääsy digitaalisiin ja sosiaalisiin medioihin ja huono tuntemus niistä,
  • on heikko yhteistoiminta operaatioesikunnan ja viestintäalan välillä ja tiedustelualan ja viestintäalan välillä.

Pika-analyysina vaikuttaa siltä, että Venäjän asevoimien yleisesikunta ei ole strategisen kommunikaation suorittaja eikä myöskään kykene sitä merkittävästi tukemaan. Venäjällä strategisen kommunikaation tukena toimivat pikemminkin mediatalot, jotka kykenenvät hyvin nopeasti tuottamaan haluttua tietoa uskottavaan muotoon pakattuna. Venäjän yleisesikunta tuottaa tätä varten tietoa, mutta sen kyky itse hakea, käsitellä ja ”paketoida” tietoa sotilaallisten lähteiden ulkopuolelta on ilmeisesti hyvin heikko. Tästä seurauksena lienee – mikäli valtionjohto on myös arvostellut suorituksen hylsyksi – että tulevissa yleisesikunnan harjoituksissa tullaan yhtenä teemana harjoittelemaan yhteistoimintaa median kanssa strategisen kommunikaation tukemiseksi.

Kremlin trollit

Maanantaina paljastuivat myös yritykset muuttaa Su-25:n wikipediasivustoa heijastamaan yleisesikunnan tiedotustilaisuuden tietoja lentokorkeudesta. Lähteenä muutokselle oli kone, jonka IP-osoite johti Kremliin. Venäjänkielisessä sivuilla tämä muutos on vielä näkyvissä – ei, odota, nyt se muuttui taas… Onneksi jotkut ovat ottaneet näistä kuvakaappauksia. Katso muutos tästä! Wikipedia tallentaa myöskin täydellisen muutoshistorian, joten tehdyt muutokset ja niiden tekijät näkyvät tästä.

Global Voices paljasti että venäläiset valtiolliset toimijat ovat viimeisen 10 vuoden aikana tehneet 7000 muutosta eri Wikipedia-sivustoille koskien venäläisiä henkilöistä, instituutioita ja muita toimijoita.


P.S. Tässä sanomaa vahvistetaan vetämällä koipussista median eteen entinen ilmavoimien komentaja, Venäjän sankari, armeijakenraali Vladimir Mihailov.

Ryska generalstaben på dekis

Medskam

Ja, det var nog en mycket låg nivå på den presskonferens den ryska generalstaben höll om sina ”bevis” i nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17. Som soldat kände jag något vi här i Finland kallar medskam.

Först kunde man inte undgå att tycka synd om översättaren, som tydligen gjorde sitt jobb simultant utan noter, då den nytillträdde relativt unga (51) insatschefen (начальник Главного оперативного управления), generallöjtnant Andrej Kartapolov, läste från berett papper. Man kunde ju ha översatt i förväg, för att undvika fel i översättningen, som bara bidrog till att sänka trovärdigheten på budskapet. En mycket intressant sak var att medan generalen använde begreppet ”ополчение” (milis) om DNR-rebellerna, så översattes det ”rebels.” ”Separatisterna” använder själva generalens begrepp, liksom också de flesta ryska nyhetsbyråerna och övriga medier.

Men det om arrangemangen, till ärendet — — Den ryska generalstaben verkar ha en väldigt begränsad koll på öppna källor utanför den ryska språk- och kultursfären. Nu visade man t.ex. upp bevis i form av videon hämtade från YouTube med urklippta skärmdumpar. Samtidigt hade man troligen inte tagit sig besväret att kolla hela videon. Ett undermåligt arbete som på några timmar efter presskonferensen revs isär på Twitter.

Först visar man en bild på hur en BUKM1 transporteras i område ”kontrollerat av de ukrainska väpnade styrkorna” någonstans i östra Ukraina. Adressen, som man ”förstorat” från bilden pekar till 34 Ulitsa Dnepropetrovskaja i staden Krasnoarmijsk. ”Bogdan” lär inte bli glad över denna missvisande reklam, då hans affär i verkigheten ligger sju mil österut i miljonstaden Donetsk på 61 Ulitsa Kirova. Hade man sett på de läsliga bokstäverna i reklamen – istället för dåligt jobb med Powerpoint eller Photoshop – och haft tillgång till och kunskap om internet, så hade man kunnat gå till Bogdan-Autos hemsida för konstatera att man direkt åker fast för detta, då Bogdan inte säljer bilar i Krasnoarmijsk.

”Bevismaterialet” har i sin helhet behandlats mycket bra på denna blogg med jämförande bilder inhämtade från flera källor. I synnerhet noggrann och förstklassig är observationen av ellinjer ovanför vägarna. I Krasnoarmijsk finns inga trådbussar!

Kremlin is getting sloppy

Sedan kom dundertabben, som var helt ofattbar — generalen hävdade att MH17 skulle ha skjutits ned av ukrainskt flygvapen — med en Su-25! Efter detta refererades det till Su-25 som om det vore bekräftad sanning. Man gick vidare till att påstå att flygplanet kortvarigt, ”briefly,” kan flyga på 10 km höjd. Mycket pinsamt då tillverkaren Sukhoi anger 7 km takhöjd utan vapen eller annan yttre last. Vidare anger Sukhoi 5 km som takhöjd med maxlast.

För att förstärka sitt budskap om att MH17 måste skjutits ned av ett annat flygplan tog man fram en radarbild, på vilken det efter explosionen, likt ett smygplan, dyker upp ett extra radareko bredvid MH17, som mister höjd mycket fort. Detta radareko försvinner sedan helt efter att MH17 försvunnit, vilket man förklarar med lägsta höjd för radartäckning.

Efter flere osammanhängande påståenden laddade man ännu på med öppna frågor till Ukraina och USA, i syfte att engagera medier och skifta fokus.

Innebörden av detta är något man ska vara försiktig med att tolka, men som ett första intryck ser det ut som om den ryska generalstaben

  • har en mycket bristande uppfattning om och kunskap i informationskrigföring och strategisk kommunikation
  • dels har begränsad tillgång till, dels begränsad kunskap om digitala och sociala medier
  • har en låg nivå på samordningen mellan insatsledningsstab och informationsstab samt mellan underrättelsetjänst och informationsstab

Trollen i Kreml

Vad gäller uppgiften om takhöjden för Su-25, så avslöjades snabbt försök att med datorer vars IP-adress anger Kreml som ursprung ändra Wikipedia-sidor för Su-25 till att ange en takhöjd mellan 7-10 km. På ryska sidan finns detta ännu kvar – nej, vänta, nu ändrades det igen… Som tur har vissa medier tagit skärmdumpar. Kolla ändringen här! Wikipedia sparar ändringarna för spårbarhet, så samtliga ändringar kan ses här.
Ytterligare avslöjade Global Voices att man från ryska statliga aktörers håll under de senaste 10 åren gjort över 7000 ändringar på olika Wikipedia-sidor andgående ryska personer, institutioner och övriga aktörer.

P.S. Här stärker man budskapet med att från malpåsen skaka fram en tidigare flygvapenchef, Rysslands hjälte, armégeneral Vladimir Mikhajlov.

Must read: The BUK and MH17

Kuva: Maxim Shipenkov / EPA

My fellow blogger Corporal Frisk has made an extraordinary post on the technology of the BUK air defence system and its use and also done a wonderful job in digging the best evidence on the whereabouts of these systems so far.

I’ve taken care to check every reference and fact in his post in order to assure the quality and be able to share it with great pride and confidence.

Please take care to read Corporal Frisk’s post The BUK and MH17 and feel free to comment and share more information.