Lögn, förbannad lögn och statistik. Del 3. (Folket vet nog?)

Suomenkielisen version löydät täältä Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) har igen fått välförtjänd uppmärksamhet med sin årliga opinionsundersökning. Finländarnas åsikter om försvar har varit framme i tidningsspalter, nyhetssändningar och kolumner. En snabb analys med inriktning på sannfinländsk opinion gjordes av försvarsutskottets ordförande Jussi Niinistö. Charly Salonius-Pasternak vid det Utrikespolitistka institutet kontrade snabbt med ett blogginlägg. Helsingin … Fortsätt läsa Lögn, förbannad lögn och statistik. Del 3. (Folket vet nog?)

Lögn, förbannad lögn och statistik. Del 2 (åldersklasser).

Kieli- ja vähemmistövaltuutetun varoitus: Tämä kirjoitus käsittelee ruotsinkielistä väestönosaa ja Dragsvikia. Jos tämä aiheuttaa allergisia oireita, niin lopeta lukeminen. Suomenkielistä väestöä koskeva kirjoitus ilmestyy huomenna. Åldersklasser Vi behandlar ofta statistik kursoriskt och fattar lätt meningar, kommer till slutsatser och skapar myter som slår hål på fakta. En orsak att vi kan stryka garnisoner är att … Fortsätt läsa Lögn, förbannad lögn och statistik. Del 2 (åldersklasser).

Lögn, förbannad lögn och statistik. Del 1.

Ilmestyy suomeksi 20.11 klo 10.00. [Linkki] Minskade försvarsutgifter och nedrustade försvar Vid ett flertal tillfällen har olika personer med ansvar över att styra försvarsmakten hänvisat till att minskningen av försvarets anslag för kommande år skulle vara en modern europeisk realitet. Gör man en slarvig försvarsekonomisk omvärldsanalys, så kan man säga att flera av våra grannländer … Fortsätt läsa Lögn, förbannad lögn och statistik. Del 1.

Där ribban är som lägst [Finlands försvarsförmåga, del 1]

Regleringen av Finlands försvarsförmåga har inte under de senaste 8–10 åren baserat sig på observationer om förändringar i omvärldsläget, utan dess utgångspunkter har varit de ekonomiska ramarna i vårt system. Systemet som borde ha följts, alltså Ryssland, har utvceklat sina väpnade styrkor betydligt och utvcklingen fortsätter bedömt med stor hastighet till och med 2025. Regleringen av vårt försvarssystem till och med 2020 baserar sig fortsatt på systemets ekonomiskt begränsande faktorer. Vi har alltså redan nu nått det läge som beskrivs i Försvarsutskottets utlåtande till det senaste försvarsbeslutet.

”Om den tilläggsfinansiering som riktlinjerna i redogörelsen kräver inte anslås måste de grundläggande försvarslösningarna oundvikligen omvärderas.”

På grund av trögheten i systemet borde de beslut som avses få effekt inom fem år göras idag. Två lösningar är uppenbara — antingen höjs försvarsanslagen på riktigt märkbart, säg ca 500 miljoner euro årligen, eller så sökes motsvarande avskräckande effekt hos Nato.