Rejält tillskott, eller? Det svenska försvarets kris, del 6.

I detta inlägg granskar jag den svenska regeringens uttalande från tisdagen den 22 april 2014 om att tillföra medel till försvaret på kort och lång sikt.

Förlängd time-out – det svenska försvarets kris, del 5.

Den svenska myndigheten Riksrevisionen är nu inne på slutrakan av sin granskning av det svenska försvaret. Den senaste granskningen är den sista före slutrapporten inom området ”Försvarets förmåga .” Den fullständiga rapporten hittar Du här. Vill Du veta mera, så rekommenderar jag mera utförliga inlägg av Wiseman, Skipper eller Mikael Holmströms perspektiv i SvD. Bakgrund … Fortsätt läsa Förlängd time-out – det svenska försvarets kris, del 5.

Kvalificerat bristfällig – det svenska försvarets kris, del 4.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att Försvarsmakten varken idag
eller de närmaste åren kommer att nå upp till kraven. Riksrevisionen bedömer att förmågan är bristfällig att leva upp till kraven även då insatsorganisation 2014 är fullt införd.