Reblog: Inhämtning genomförs

Detta är en reblog av Wisemans förträffliga inlägg från 2 mars gällande inhämtning som bedrivs på nätet mot militär personal. Jag återger detta i sin helhet. Läs gärna mitt tidigare inlägg om datasäkerhet.

Addenda: Kommentar av mig och administratören för maanpuolustus.net tillförd i slutet.


Den 2 mars 2014 skrev Wiseman:

Detta är inget jag normalt sett skulle ta på nätet, men detta är bedömt det bästa och snabbaste sättet att få folk att vakna och tänka efter och förhindra att aktören får den information man är ute efter.

På Twitter har under dagen bedrivits inhämtning mot svenska konton som får antas innehas av svensk militär personal. Arbetsmetoden har varit att man kontaktar kontoinnehavaren från ett konto som presenteras som någon som är intresserad av att få ”statlig anställning” (ej normal svensk strävan att bara allmänt jobba i staten. En svensk talar oftast om ett yrke) för att sedan när kontakt via direktmeddelande kunnat upprättas, ställa frågor om andra konton och vad den personen bakom kontot jobbar med. Bara en sån sak får ju förhoppningsvis nackhåren att resa sig. När motsidan märker att man inte kommer någon vart avregistreras senare kontot.

Metoden har använts mot flera personer och kommer därför sannolikt att prövas flera i en eller annan variant och även på andra sociala medier. Det är samtidens tavelförsäljare, men i cyberrymden istället för på cykel.

Det finns ett stort intresse från andra aktörer i vad Sverige gör och inte minst den svenska Försvarsmakten med tanke på vad som nu sker i omvärlden. Var vaksamma.

Betänk gärna också Försvar och Säkerhets rader från i fredags i inlägget om upptakten till det vi nu sett i helgen:

Andra nygamla grepp kan vara propagandistiska inslag baserad på sedvanlig god underrättelsetjänst. Utan egna tekniska bevis vill jag framhålla att de inspelningar av telefonkonversationer vi hört den senaste tiden gynnar ryska intressen. Victoria Nulands samtal med den amerikanska ambassadören i Kiev med sina recensioner av ledande politiker och invektiv mot EU förlorar USA och i förlängningen också EU på.

Likaså måste någon med hög kapacitet knäckt Erdogans kryptotelefon när han instruerar sin son att gömma pengar i en inspelning som verkar vara äkta.

Att den turkiske premiärministern försvagas i detta läge gynnar ryska intressen, eftersom Turkiet ser Krimtatarerna som sina skyddslingar. Något som framgår av den turkiske utrikesministern Ahmet Davutoglo’s uttalande igår.

Så därför vill jag sluta med en vädjan till våra folkvalda, statsråd och regeringstjänstemän med viktiga befattningar i försvars- och utrikespolitiken med tanke på skeendet och Försvarsberedningens överläggningar.

Tala inte i telefon om svenska angelägenheter som är hemliga, dit räknas även kvalificerade, privata bedömningar. Skicka inte dessa uppfattningar eller uppgifter på mail heller. Våra intressen kan skadas, människor kan utsättas för risker och du kan få höra din röst på BBC. Informationskriget blir alltmer brutalt och på andra sidan Östersjön pågår en våldsam upprustning.

Bild: AntePH?

Kommentar (James): Det står klart att motsvarande inhämtning bedrivits mot personal i Finlands försvarsmakt. Medvetenhet om dessa blir något av ett problem då vi så strikt skiljer fritid och arbete. Jag påstår att tröskeln för att meddela händelser som sker privat i sociala medier är för hög, mycket tack vare försvarsmaktens ambivalenta inställning till verksamhet i sociala medier.

Om Du kontaktas i ”cyberrymden” och det ens på något sätt liknar inhämtning, så ska Du meddela Din förman. Vår undersökningsavdelning behöver dessa uppgifter för att kunna skydda sin personal, Dig och mig, alltså. Det bör dock noteras att inhämtning också riktas mot reservister. Nedan en kort kommentar från försvarsforumets maanpuolustus.net administratör:

Kommentar (maanpuolustus.net): ”Metoder som använts för intrångsförsök har varierat stort, från direkta angrepp på servvern till angrepp mot användare. Det vanligaste sättet verkar vara meddelanden per e-post och försök att hitta sårbar programvara på servern. Användare har även utsatts för inhämtning av känsliga uppgifter i civila livet, vilket man skulle önska att bättre kom till administatorns kännedom. Aktiviteten kring inhämtning påverkas säkert av intresse och målgrupp, i vårt fall är målgruppen och användarna av det mera intressanta slaget från vissa aktörers perspektiv, vilket man ibland väl märker.” (min översättn.)

Kommentar (James): Bäste reservist! Du kan hålla truten om försvarsärenden, men kom även ihåg att meddela om inhämtning och andra hot Du upptäcker!