Maahanmuuttajat, homot ja naiset, osa 3

Varoitus!
Tässä kirjoituksessa käsitellään homoseksuaalisuutta, naisia ja asevelvollisuutta sekä maahanmuuttajia avoimuuden ilmapiirissä. Jos saat tästä allergisen reaktion, niin kehotan lopettamaan lukemisen tähän. Mielipiteeni ovat omiani, eivätkä välttämättä heijasta puolustusvoimien tai muun viranomaisen virallista linjaa.

Tämä on yhteiskuntablogi. Olen valinnut keskittyä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, mutta en ole rajannut pois muita asioita. Siksi kirjoitan nyt tärkeän asian puolesta.

I am an ally

Homot

Vakaasti harkiten ja tietoisena siitä, että

 1. tämän merkinnän myötä minut todennäköisesti leimataan liberaaliksi homostelijaksi,
 2. tätä merkintää jotkut pitävät sopimattomana ja blogin uskottavuutta heikentävänä ja
 3. menetän tämän myötä lukijoita ja seuraajia,

päätän sanoa sanani tasa-arvoisen avioliittolain puolesta:

Minulle avioliitto on yhtäältä juridinen sopimus ja toisaalta minun ja puolisoni tahdon ja sitoutumisen ilmaisu, jolle olemme pyytäneet Jumalan siunausta.

Olen aiemmin käsitellyt sananvapautta ja perusoikeuksia [1, 2].

Juridisen sopimuksen ei tulisi rajoittaa perusoikeuksia. Nyt avioliitto säädetään miehen ja naisen väliseksi ilman hyväksyttävän perusteen esittämistä. Laissa rekisteröidystä parisuhteesta homojen oikeuksia rajoitetaan. Tässä suhteessa laki rekisteröidystä parisuhteesta on vähän kuin Venäjän homopropagandalaki, jossa siis sananvapautta rajoitetaan sanoman seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Marssijärjestys on sikäli oikea, että Venäjällä perusoikeuksia on sentään rajoitettu lailla, jossa se selvästi sanotaan, joskin sen asianmukaisuudesta ja täsmällisyydestä voidaan kiistellä. Meillä taas hallituksen esityksessä laiksi virallistetusta parisuhteesta todettiin avioliittolain syrjivyys, vahvistettiin perusoikeusmyönteisyys, mutta päädyttiin kuitenkin uuteen syrjivään lakiin, jonka jälkeen koko komeutta markkinoitiin syrjinnän poistamisena. Juuri tämän poliittisen lehmänkaupan takia laki rekisteröidystä parisuhteesta on epäselvä. Se millä tavalla homojen parisuhdeoikeutta on rajoitettu suhteessa heterojen avioliito-oikeuteen käy ilmi vain lukemalla molempia lakeja rinnakkain. Kansalaisaloite saattaisi nyt loppuun sen mihin lainsäätäjä ei silloisten poliittisten kompromissien takia pystynyt ja eheyttäisi lakikokonaisuutta.

Kirkkoon asia ei liity. Uskonnonvapaus on selvä — kirkkoon saa kuulua ja kirkko saa toimittaa vihkimisen, mutta kirkkoon kuuluminen ei ole edellytys vihkimiselle. Tätä ei olla aloitteessa muuttamassa. Kirkon oikeus vihkiä tai olla vihkimättä säilyy ennallaan.

Kaikilla vihkimiseen oikeutetuilla uskonnollisilla yhdyskunnilla, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko mukaan lukien, on jatkossakin itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Tasa-arvoisen avioliittolain aloiteteksti, sivu 1.

Tokihan kyseessä on laajempi yhteiskunnallinen kysymys. Miehen ja naisen välisen avioliiton voidaan implisiittisesti nähdä kannustavan lisääntymiseen, joka on jonkinlainen kansan elinehto. Suomalaisten naisten hedelmällisyysluku on Euroopan korkeimpia, mutta ei silti riitä väestönkasvuun. Ehkä pitäisikin erikseen säätää jonkinlaisesta lisääntymis- ja synnytysvelvoitteesta, mikäli avioliittoa haluataan käyttää kansan elinvoimaisuuden takeena? Avioliittolakihan ei nykyisellään sisällä velvoitetta lisääntymisestä, joten kummallista olisi, jos eduskunnan valiokunnat ryhtyisivät mietintöjä tehdessään tällaista käsittelemään. Lähetekeskustelussa toki näinkin alas vajottiin. Osin syystäkin; kantaväestön syntyvyyden nostaminen kuuluu aloitetta vastustavien perussuomalaisten ohjelmaan:

Pitkällä aikavälillä kantaväestön keskuudessa syntyvyyden saaminen nousuun on mielestämme helpoin, edullisin sekä luonnollisin eli toisin sanoen ainut todellinen ratkaisu väestörakenteen korjaamiseksi.

Perussuomalaisten vaaliohjelma, sivu 24.

Heti tämä perään perussuomalaiset esittävät ohjelmassa kantansa avioliiton osapuoliin ilman kummempia perusteluja.

Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon, sillä avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen välillä solmittavaksi. Nykyinen parisuhteen rekisteröinti turvaa samaa sukupuolta oleville pareille heille kuuluvat oikeudet, eikä oikeuskäytäntö siten ole syrjivä.

Perussuomalaisten vaaliohjelma, sivu 24.

Vastustajista Kristillisdemokraatit esittävät perustana selkeämmän arvoperusteen.

Haluamme säilyttää lainsäädäntömme pohjana kristillisen avioliittokäsityksen. Avioliittolain tulee edelleen koskea vain yhden naisen ja yhden miehen muodostamaa parisuhdetta.

Koti, uskonto, isänmaa. Kd:n vaaliohjelma, sivu 21.

Lähetekeskustelussa (kd) edustajat nostivat vielä esille lisääntymisbiologian ja puolueelle yleensä hieman vieraan darwinismin.

[K]ansalaisaloitteessa oleva ehdotus on mielestäni ristiriidassa sen biologisen tosiasian kanssa, että avioliitto on pohjimmiltaan instituutio, jonka tavoitteena on lisääntyminen.

Peter Östman, kd eduskuntaryhmän pj

[I]hmisen lisääntymisbiologiasta – – –  oikeutuksensa saavan avioliiton määritelmän…

Sauli Ahvenjärvi, kd eduskuntaryhmän vpj

Tämä olisi kaikille kansanedustajille ja puolueille hieno paikka osoittaa suurta hienotunteisuutta ja selkärankaa. Aloitetta vastaan ei ole juridisia perusteita, vaan ainoastaan henkilökohtaiseen vakaumukseen, arvomaailmaan ja puolueiden ohjelmiin liittyviä syitä. Nämä eivät saa mennä perusoikeuksien edelle.

Vastustajien olisi tässä tapauksessa tyylikkäintä äänestää tyhjää.

Naiset

Asevelvollisuuskeskustelussa, jota on merkittävästi edistänyt Ohi on — aloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi, on kuultu paljon puhujia. Valitettavasti naiset ovat olleet hyvin hiljaa. Muutamia hyviä puheenvuoroja on käytetty, valitettavasti ne eivät aina ole kovin mairittelevia.

Komppanianpäällikkö halusi kohottaa perusyksikön henkeä korostamalla sen luonnetta “eliittiyksikkönä”, seuraavalla perustelulla: “Täällä ei ole mitään homoja, ulkomaalaisia tai naisia.”

Feministen vuoro -blogi

Puolustusvoimien oma lehti Ruotuväki teki hienon jutun Norjan tasa-arvoisesta asevelvollisuudesta, joka on lukemisen arvoinen. Myös Norjan ratkaisun perustelut kertovat hyvin, miksi asian pitäisi ensisijaisesti olla naisille tärkeä.

Kyse ei ole vain siitä, että vain miehet joutuvat palvelemaan; asevelvollisuus on yhtä lailla naisia syrjivä. Asevelvollisuus on yhtäältä velvollisuus ja toisaalta oikeus. Nykytilanteessa se ei ole oikeus naisille. Tästä yksi ilmentymä on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä yhteiskunnan turvallisuuden ja konfliktinhallinnan rakenteiden miesvaltaisuus ja -keskeisyys. Puolustusministeri Elisabeth Rehniä tytöteltiin aikanaan — asia, joka tänä päivänkin tulee esille.

Maansa ja itsensä puolustaminen asein on sodan oikeussääntöjen ja ihmisoikeussopimusten näkökulmasta oikeus. Säädeltäessä siihen valmistavasta koulutuksesta ja sen järjestämisestä siitä tulee velvollisuus. Sen perimmäinen luonne ei kuitenkaan muutu. Aseellinen maanpuolustus on oikeutemme itsenäisenä kansana.

Maahanmuuttajat

Puolustusvoimat ei erottele tai arkistoi ihmisiä etnisen taustan tai maahanmuuton mukaan. Palveluksessa on täysi-ikäisiä Suomen kansalaisia, joilla kaikilla on samat lähtökohdat taustoista riippumatta. Meiltä ei löydy ”kiintiö-mamuja”, kuten ei myöskään ”kiintiönaisia”. Ihan järkevää, mutta hieman vaikeaksi tietysti menee, jos itse haluamme saada selville kuinka hyvin asevelvollisuus ja suoritettu varusmiespalvelus on tukenut kotoutumista. Meillä on valtavasti hienoja kertomuksia, mutta vähän näyttöä taustalla. Edellisessä osassa käsittelin maahanmuuttajien osuuden kasvua ikäluokassa. Tarvetta tilastoinnille voisi olla, jotta palvelus olisi vaikuttavaa myös maahanmuuttajille.

Yksi mahdollisuus selvittää palvelusta maahanmuuttajien osalta olisi loppukyselyssä kysyä taustasta ja sen jälkeen esittää väittämät:

 • Palvelus oli minulle fyysisesti turvallista.
 • Palvelus oli minulle henkisesti turvallista.
 • Minua ei syrjitty sukupuolen, alkuperän, kielen tai uskonnon tai vakaumuksen perusteella.

Vastaukset voisivat olla kiinnostavia ja auttaisivat meitä varmasti tekemään palveluksesta turvallisempaa kaikille.

7 reaktioner på ”Maahanmuuttajat, homot ja naiset, osa 3

 1. Allright. Kiitos vastauksesta! Sä olet näkökantas miettinyt ja niin olen minäkin omani. No kohtapahan me nähdään, kumpien näkemys voittaa, teidän jotka lakialoitetta kannatatte vai meidän jotka sitä vastustamme.
  Hyvää alkavaa kevättä Sinulle ja perheellesi!
  Sampo Kortelahti

  Gilla

 2. [kommentti poistettu lähettäjän kanssa käydyn keskustelun tuloksena]
  //James

  Gilla

 3. Kiitos kommentista, Sampo! Ilahduttavaa, että toit keskustelun tänne 🙂

  Perustelen:
  Kyse tässä lakialoitteessa on erään perusoikeuden, eli yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Säännös (PL 6 §) sisältää syrjintäkiellon. Syrjintä on mahdollista vain lailla ja lailla säädettyjen rajoitusperusteiden tulee olla:

  1. hyväksyttäviä,
  2. painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia ja
  3. välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi.

  Eduskunnan tärkein tehtävä on lainsäädäntövallan käyttö ja perusoikeussäännökset velvoittavat eduskuntaa (lainsäätäjää) tämän vallan käytössä.

  Nyt eduskunnassa huudetut perustelut tyyliin ”Homot ei saa solmia avioliittoa, koska ne ei pysty lisääntymään ja homostelu on muutenkin luonnotonta, avioliitto on täysin pyhä sakramentti ja koska ne on homoja, ” eivät täytä mitään em. rajoitusperusteista. Sitä vastoin ne ovat hyviä osoituksia omatunnon ja vakaumuksen tuottamista epäasiallisista ja perustelemattomista näkemyksistä.

  On tärkeää muistaa, että avioliitto saa ”vakaumuksellisen” sisältönsä vasta uskonnollisessa yhdyskunnassa. Tähän kukaan ei ole kajoamassa. Siviilivihkiminen ei ole pyhä toimitus tai sakramentti vaikka sen seurauksena on avioliiton nimellä kulkeva kahden puolison välinen juridinen sopimus.

  Lain kannattajat ovat uskollisia valtiosäännölle, mistä tietysti myöskin saadaan väännettyä omatunnon ja vakaumuksen kysymys.

  Jos vastustajat, ja erityisesti puolueina perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit, haluavat perustella miksi lakia ei tulisi säätää olisi perustelut haettava painavasta yhteiskunnallisesta tarpeesta, suojattavasta erityisestä edusta, muusta vapaudesta tai oikeudesta taikka hyväksyttävästä tarkoituksesta. (esim. suomalaiset kuolevat sukupuuttoon ellemme panosta lisääntymiseen jokaisella suomalaisella 24/7).

  Vastaustajien tehtävä on siis äärimmäisen vaikea mahdoton. Koska kyseessä on lain muuttaminen perusoikeusmyönteisempään (so. tasa-arvoisempaan) suuntaan, tulisi vastustajien kyetä kiistattomasti osoittaamaan, että tasa-arvoisempi avioliittolaki vaarantaisi yhteiskunnan taikka kajoaisi tarpeettomasti johonkin muuhun perusoikeudella suojeltavaan oikeushyvään. Omatunnon ja vakaumuksen inttäminen ei ole perustelua. Lain muuttamiselle on esitetty vahvasti yhdenvertaisuuteen nojaava perustelu. Vastustamiselle pitää olla objektiivinen perustelu.

  Yksi perustelu, joka ikävä kyllä on jo kuultu ja joka tullaan kuulemaan vielä pahempana, on tietysti ”lasten suojeleminen.” Tällä tavoin myös Venäjän duuma perusteli homopropagandalakeja. Olisi ikävää, jos (kd) ja (ps) toisivat venäläisen lainsäädäntökulttuurin perinteen itsenäiseen tasavaltaamme. Valiokuntien mietinnöissä uskon, että (kd) js (ps) eriävät kannat voivat olla juridisesti tarkastelleen hupaisaa luettavaa.

  Tyhjän äänestäminen olisi minusta kansanedustajalta hieno osoitus siitä, että käyttää omatuntonsa ja vakaumuksensa ääntä ja samalla kunnioitttaa perusoikeuksia ja tehtäväänsä lainsäätäjänä. Erittäin ikävää olisi puoluekurin soveltaminen tähän ja ”ei” äänien pakottaminen, koska tässä kansanedustajat joutuisivat valitsemaan puolueen linjan ja itsenäisen valtakuntamme arvostetuimman ja korkeimman tehtävän oikeamielisen toteuttamisen välillä.

  Gilla

 4. Kirjoitat näin: “Tämä olisi kaikille kansanedustajille ja puolueille hieno paikka osoittaa suurta hienotunteisuutta ja selkärankaa. Aloitetta vastaan ei ole juridisia perusteita, vaan ainoastaan henkilökohtaiseen vakaumukseen, arvomaailmaan ja puolueiden ohjelmiin liittyviä syitä. Nämä eivät saa mennä perusoikeuksien edelle.
  Vastustajien olisi tässä tapauksessa tyylikkäintä äänestää tyhjää.”
  Olen jokseenkin eri mieltä. Miten niin tasa-arvoista avioliittolakia ei saisi vastustaa jos syyt liittyy omaan vakaumukseen tai arvomaailmaan? Ja silloin pitäisi mielestäsi äänestää tyhjää. Yhtälaillahan lakia kannattavilla kansanedustajilla näkemykset perustuu nimenomaan omaan vakaumukseen ja arvomaailmaan. Tuolla logiikalla myöskään kannattajat eivät saisi äänestää muuta kuin tyhjää.
  Tottakai jokainen ihminen ottaa kantaa omantuntonsa mukaan.

  Gilla

 5. No mä ainakaan lopeta sun seuraamista sen takia, että kirjoitat näistä aiheista. Ollos huoleton, poikas valveil on.

  Gilla

 6. Uskoisin että olet väärässä, etkä suinkaan menetä lukijoita, “leimaannu homostelijaksi” taikka heikennä blogisi uskottavuutta tälläkään kirjoituksella. Hyvin sä vedät, carry on!

  Gilla

Kommentera | Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s