Kvalificerat bristfällig – det svenska försvarets kris, del 4.

Obs!
Det här är en översättning av mitt finska inlägg om den svenska Riksrevisionens granskning av den svenska försvarsmakten. Granskningen jag hänvisar till här är den del av granskningar inom området ”Försvarets förmåga.”
Den fullständiga rapporten hittar Du här. I Finland har rapporten väckt föga intresse och endast dykt upp hos Yle och Demari. Vill Du veta mera, så rekommenderar jag mera utförliga inlägg av Wiseman eller Skipper.

Till läsaren

Det här är den fjärde delen i min serie om det svenska försvarets kris, som jag påbörjade för nästan ett år sedan. Vill Du få en mera utförlig bakgrund och bättre helhetsbild, så rekommenderar jag att Du tar en titt på det tidigare tre inläggen.

I den tredje delen hänvisade jag till Riksrevisionens (redan något försenade) kommande rapporter och sade: [s]om i en riktigt god trilogi, är slutet så öppet att möjligheten för en uppföljare finns.

Här återger jag alltså sammanfattningen av Riksrevisionens rapport ”Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser.”

Rapportens pärm
Riksrevisionen. Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser. (RIR 2013:22)

8.1 Riksrevisionens sammanfattande bedömning

Riksrevisionens övergripande bedömning är att Försvarsmakten varken idag
eller de närmaste åren kommer att nå upp till kraven. Riksrevisionen bedömer att förmågan är bristfällig att leva upp till kraven även då insatsorganisation 2014 är fullt införd.

Kommentar: Expertbedömningar från slutet av år 2012 och från början av detta år pekade på att IO 2014 kunde bli fullt upptaget år 2019. Under de senaste månadetna har bedömningen blivit att IO 2014 kunde vara upptagen 2022–2023, men även då bristfälligt.

Analysen pekar tydligt på att det i närtid inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara de uppgifter Försvarsmakten har vad avser insatser, beredskap och utveckling.

Inte heller när insatsorganisationen är uppfylld finns enligt vår analys möjligheter att fullt ut leva upp till alla de krav som ställts på insatsverksamheten och samtidigt lösa givna beredskaps- och utbildningsuppgifter. För det första är antalet markoperativa bataljoner och antalet stöd- och funktionsförband direkt gränssättande för uthålliga insatser. För det andra torde antalet GSS/K inte fullt ut räcka till för att samtidigt kunna fullgöra nationella uppgifter och genomföra internationella insatser utomlands. För det tredje räcker inte materielen till för att genomföra samtliga uppgifter.

Dessutom finns en problematik med att ett betydande antal särskilda nyckelkompetenser saknas och måste rekryteras i särskild ordning. Därtill har Försvarsmakten anmält en långsiktig obalans inom både förbands- och materielanslaget, som de anser förhindrar genomförandet av reformen.

Kommentar: Med försvarsmaktens anmälan avses här följande dokument:

De utvärderingar som Försvarsmakten har gjort av förmågan till insatser har
inte utgått ifrån hela kravbilden, såsom möjligheten att hålla cirka 2 000 personer insatta och delta i upp till fyra samtidiga förbandsinsatser.

Vilka möjligheter som trots allt finns har enligt Riksrevisionen inte prövats i tillräcklig utsträckning av Försvarsmakten. Regeringen har heller inte, utöver vad som framgår av instruktionens krav på försvarsplanering, beställt någon sådan prövning av insatsverksamheten i form att t.ex. operativa studier och spel.

Kommentar: Den svenska försvarsmakten planerade inte försvar av Sverige under reformen, utan denna försvarsplanering återupptogs först år 2009.

Bild: Försvarsmakten.

Enligt Riksrevisionen är regeringens styrning av insatsverksamheten till viss del otydlig och otillräcklig och redovisningen till riksdagen är i förhållande till den försvarspolitiska inriktningspropositionens krav delvis ofullständig.

Riksrevisionens granskning visar också att det underlag som hämtas från de informationssystem som Försvarsmakten för närvarande använder för att behovssätta och tillgångsredovisa personal och materiel innehåller stora brister.

Kommentar: I rapporten konstateras bland annat: ”Det finns ingen kompatibilitet mellan tillgångsredovisningen av personal i Prio och behovet i IOR.” Prio är svenska försvarsmaktens SAP-baserade IT-system.

Slutnot

Riksrevisionen fortsätter granska området Försvarets förmågor och ytterligare tre rapporterär att vänta, varav två [1,2] behandlar försvarets reform och dess ekonomiska förutsättningar har blivit senarelagda till februari 2014. Slutrapporten är också senarelagd och kommer alltså ut i mars 2014.

En reaktion på ”Kvalificerat bristfällig – det svenska försvarets kris, del 4.

 1. James,

  Tack för ditt mycket imponerande arbete med att granska svensk försvar och svensk försvars och säkerhetspolitik.
  Jag har följt din blogg en längre tid och det är väldigt bra att få en extern och ett broderlands synpunkter och iaktagelser på vad vi sysslar med eller inte…

  Jag tror att de är utmärkt att de både från Finländskt politisk håll och från finska försvarsmakten artikuleras en tydlig förväntan att Sverige kan försvara sig själva och inte fortleva som ett slags säkerhetsvakuum.

  Ni i Finland behöver inte vara diplomatiska mot oss Svenskar och Svensk försvarsmakt. Vänner kan tala klarspråk med varandra.
  Jag är övertygad om att de biter bättre när grannländer framför konstruktiv kritik mot förd försvarspolitik och hur Sveriges försvarsmakt inte klarar att beskriva hur man tänkt principiellt försvara vårt land hur försvaret bör dimensioneras och vilka ekonomiska resuser som krävs.

  Ser framemot dina kommande analyser.

  Önskar dig och den Finska försvarsmakten Ett Gott Nytt 2014 och en god avslutning på 2013.

  Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  Gilla

Kommentera | Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s