Ohi on – det bästa initiativet någonsin!

Alkuperäinen suomeksi täällä

#säkpol-året

Året 2013 har varit fullt av stora händelser på den säkerhetspolitiska arenan. Vid årsskiftet kom ÖB ut ur skåpet för att öppet berätta om det svenska försvarets kris. Ryssland höjde på sin ambitionsnivå, även i praktiken, och gjorde i samband med ett antal beredskapskontroller ett besök till vår granne. Dom besökte ju även oss både i närheten av och en bit över gränsen, men vi tog det med rutin. Under försommaren började förväntningarna på den Europeiska unionens toppmöte om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken formas när ämnet började debatteras aktivt. I Finland höll republikens president en egen fundering med ett hundratal män och kvinnor i Gullranda och kommendören för försvarsmakten ordnade den 23 oktober för första gången en försvarsdag. Debatten har äntligen nått en nivå många önskar, det är en bred diskussion om säkerhet med strävan att hitta nya synpunkter och lösningar. De jourhavande docenterna tar sina sista andetag och #säkpol debatten börjar vara öppen, fördomsfri och kvalitativ. Med kvalitet menar jag endast det att debatten åtminstone fyller mina krav och förväntningar.

Sen kommer det här:

Vi föreslår, att den allmänna värnplikten i Finland avskaffas. Efter avskaffningen skulle värnplikt för män inte längre vara obligatorisk och män som vägrar tjänstgöring i försvarsmakten eller utföra civiltjänst skulle inte längre dömas till fängelse.

Den allmänna värnplikten är ojämlik, samhällsekonomiskt dyr, och en föråldrad lösning med tanke på realistiska hotbilder. De flesta europeiska länder har redan avskaffat värnplikten.

ohion.fi — medborgarinitiativet för att avskaffa värnplikten 2.9.2013–2.3.2014

Ohi on!

Vad i he***te! var ungefär min första reaktion! Sedan grävde jag djupare och det blev Wow! Honnör! Förslaget är ju fanstiskt; äntligen träffade man den finska identitetens nervknut. Alla har något att säga om den här saken. Initiativet fokuserar kraftigt på det väsentliga, för värnplikten är en av försvarslösningens grundpelare som måste byggas om ifall man från en försvarsmaktsreform fortsätter gå mot en försvarsreform.

Initiativet mobiliserade försvarsmakten till värnpliktens försvar och denna gång även på svenska. [1, 2]

Från ”vår sida” av staketet gavs flankstöd till försvaret av chefredaktören för Suomen Sotilas, Jaakko Puuperä, som i en förträfflig ledare med sunda argument försvarade den allmänna värnplikten för män.

Banken sprängdes av Underofficersförbundets ordförande Petteri Leino, som var bland dom första att kraftigt angripa initiativet i sin blogg. Den skarpa och fräna stilen väckte även en motreaktion bland de egna. Leino bidrog till en livlig känsloladdad debatt kring ämnet och lyckades oavsiktligt också puffa initiativet — följande dag hade initiativet fått 622 underskrifter till, då normalfarten verkade ligga vid 300 och minska kraftigt. Leinos inlägg och dess fortsättning gjorde ohion-initiativet synligt. Underofficersförbundet är hittils ohion.fi sidornas femte bästa refererare (varifrån man kommer till sidan), via förbundets sidor har över 2000 besökare hittat ohion.fi och
förbundet ansvarar för nästan en tiondel av alla träffar.

"02.09.2013",52 "03.09.2013",1298 "04.09.2013",1704 "05.09.2013",2029 "06.09.2013",2651 "07.09.2013",2916 "08.09.2013",3036 "09.09.2013",3108 "10.09.2013",3177 "11.09.2013",3230
Bild 1. Samlade underskrifter för ohi oh-inintiativet under de 10 första dagarna. Lähde: kannatusilmoitukset.fi.

Efter att ha läst Leinos trista inlägg, så vill jag i hans stil konstatera att man ju lika väl kunde skicka Underofficersförbundet, försvars- och reservistföreningar samt alla andra som står för ett totalitärt samhälle till ödemarken för att kriga med varandra tills bara en står finns kvar. 😉

Värde och innebörd

Ohi on-initiativet är i sig självt för enkelt och jag vill inte tro att dess primärä mål är att få till stånd en lagförändring. Medbordgarinitiativen om förbud mot pälsfarmning och en jämlik äktenskapslag innehöll ett detaljerat lagförslag med motiveringar på flere sidor, Ohi on har bara den enkla målbilden. Men därför är initiativet så betydande — de två tidigare fullständiga initiativen har gjort det lätt för riksdagen, detta initiativ kunde vara mera utmanande.

Initiativet har väckt diskussion och tagit fram en ny slags lugn, sansad och mångisidig debattkultur. På sidorna samlas artiklar och kolumner av både förespråkare och motståndare , siffor och annan faktta och länkar till debatt om ämnet. Initiativets some-falang i twitter och facebook spyr inte propaganda, utan förmedlar känslor och tankar från alla sidor.

Den senaste moståndaren som skrev på ohion.fi var sannfinländaren Jussi Halla-aho(!) En honnör till riksdagsman Halla-aho för modet att chansa friskt och gripa tillfället.

Ohi on -medbordgarinitiativet är beundransvärt i sin fullständighet. Den gör allt på en gång. Det första är förstås att ta vara på möjligheten till medborgarinitiativ, men jag tycker att den största förtjänsten ligger i att väcka debatt och det har #ohion sannerligen gjort. Bäst är den tydliga strävan till en öppen, interaktiv och rättvis diskussion, som initiativet dagligen förverkligar på sina www-sidor, i twitter, facebook och andra medier. För att inte glömma information och fakta, ohion.fi sidorna har på en kort tid blivit en riktig kunskapsbank om värnplikten. Flere siffror, sanningar och uttalande som vi tidigare blint trott på får nu genomgå prövning på alla nivåer. Det är bra, för så blir vi klokare.

Får soldaten gilla?

Ja. Jag gör det i varje fall. Jag gillar initiativets fb-sidor, för de är ett sakligt forum. Jag gillar www-sidorna, för de har väl samlad information som presenteras på ett rättvist sätt. Jag följer @OhionFi på Twitter, för där sprids ordet snabbast.

Undertecknar jag? Nej, jag vill inte avskaffa värnplikten och är inte redo att i dagens värld smida om mina vapen till plogar. Men jag tror att genom att stifta en allmän medbordgarplikt, bestående av både vapen- och civiltjänst — bägge jämlika, allmänna, meningsfulla och efffektivt ordnade — kunde vi som samhälle få mera nytta och slutresultatet kunde bli en krigsmakt med bättre förmåga, då de som tjänstgör vore lämpliga, villiga och kunniga. Först måste vi bara slippa av sättet att se på värnplikten som en mätare av manlig duglighet.

Den allmänna värnlikten för män lever i grundlagens döda vinkel. Saken kunde lätt fixas utan att ge avkall på plikten.

Addenda: Läs Svenska kvinnoförbundets syn på saken från seminariet ”Allmän värnplikt ur ett genusperspektiv” förra veckan.

Kommentera | Kommentoi

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s